SkanPers Kommunikation

TjanstePortlen.se

Din bild och min bild

- Din image är omgivningens bild av dig.

Tag CloudArkiv

2012

2013

2014

2015

Det är säkert så att min bild av dig är lite annorlunda än din egen bild av dig själv. Du vet mycket om dig själv som inte jag vet. Jag kanske vet något om dig som inte du vet – t ex något rykte som inte har nått dina öron än.

Din bild och min bild

July 11, 2014 at 8:21 AM

Hursomhelst.
I varumärkessammanhang brukar man använda uttrycken identitet och image. Din identitet är din självbild. Din image är omgivningens bild av dig. Sällan - om någonsin - överensstämmer de här bilderna fullt ut. Din image påverkas alltid av ett visst brus. Bruset kan bestå av andra människors förutfattade meningar, deras personlighet, dålig nattsömn, tutande bilar, bristande intresse, bristande information och en hel del annat.

Trots bruset så är det omgivningen som bestämmer hur ditt personliga varumärke ser ut, när du rör dig bland andra människor. Deras tolkning av din image gäller. Den påverkar hur dom bemöter dig.

Hopplöst läge? Nej, inte alls. Du kan nämligen påverka din image. Det viktigaste är att skapa en så tydlig och stadig identitet som möjligt. När du har en stadig identitet på plats, blir det mycket lättare för dig att påverka din image i den riktning du önskar.

Anna-Karin Lingham har många års erfarenhet av varumärkesutveckling för både företag och individer.Sikta högt med ditt varumärke! Beställ gärna boken "Visa ditt rätta jag" via info@linghamenterprise.se


Tags: Professionell framgång Personlig marknadsföring PERSONAL BRANDING
Category: PERSONAL BRANDING Personlig varumärke

Kommentera gärna!

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.