SkanPers Kommunikation

TjanstePortlen.se

Så här lyckas du i anställningsintervjun

- Med hjälp av storytelling.

Tag CloudArkiv

2012

2013

2014

2015

När någon ber dig att berätta om dig själv vill de inte höra en dragning av ditt cv. De vill höra en berättelse – en berättelsen de kan minnas och förknippa med dig. Problemet är att många människor har svårt att berätta om sig själva, vilket ofta resulterar i att alldeles för många berättar kronologiskt om sitt liv. Den här formen av presentation är ofta både tråkig och intetsägande och dessutom är upprabbling av fakta något som ofta får folk att känna sig obekväma – vilket vanligtvis är det sista man vill i en intervju.

Så här lyckas du i anställningsintervjun

November 27, 2013 at 9:50 AM

Förhoppningsvis har du redan i din jobbansökan berättat en historia som du kan spinna vidare på och som svarar på den allra vanligaste intervjufrågan – Berätta om dig själv? Om inte, ja då finns det massor att berätta. När du får frågan så ta chansen att berätta om service du gett, utmaningar du mött eller om förebilder du inspirerats av i ditt liv.

Exempel:

”Tidningen Bamse var en favorit när jag var riktigt liten. Och från Bamse och tidningar som Fantomen gick sedan mitt intresse vidare till Aikidoträning och till Scouterna. Den blyghet som jag hade som liten försvann i takt med att mina intresseområden växte och jag har därefter i olika sammanhang tränat på att hålla både föredrag och utbildning.

I dag kan jag se att det fanns en röd tråd i mina intresseområden. Både Bamse och Fantomen inspirerade med godhetsbudskap. I Aikido så var det samarbete och viljan att lära av varandra som betonades, och inom Scouterna så handlade det om att i alla lägen agera som en schysst kompis samtidigt som man genom äventyr och utmaningar fick möjlighet att växa som individ. Så har det varit senare också, både när jag pluggat och jobbat extra – framgången har ofta hängt på förmågan att ta till vara på var och ens kapacitet samtidigt som man samarbetar för att nå resultat.”

Du tjänar alltid på att förbereda dig så mycket som möjligt med tänkbara svar inför intervjun. Däremot så är det omöjligt att i förväg veta exakt vilka frågor som kommer att komma. Ett bra tips att ha med dig på vägen är därför, – ”Det är inte intervjufrågorna du ska känna dig bekväm med, det är svaren.”

Man brukar säga att det finns två huvudtyper av anställningsintervjuer: den traditionella och den beteendeinriktade intervjun.

Den traditionella anställningsintervjun
Den traditionella intervjun består av frågor av typen: ”Varför vill du arbeta hos oss?” ”Vilka är dina starka respektive svaga sidor?” Nyckeln till framgång i denna intervjuform ligger i din förmåga att kommunicera och övertyga intervjuaren om sanningshalten i det du säger. Intervjuaren vill veta om du har de förmågor och kunskaper som krävs för att utföra jobbet; om du har den entusiasm och arbetsetik som arbetsgivaren väntar sig; om du är en lagspelare som passar in i organisationen.

Den beteendeinriktade intervjun
Huvudidén med den beteendeinriktade intervjun är att dina tidigare erfarenheter och beteende är det som bäst indikerar din framtida utveckling. De viktigaste frågorna i denna intervjuform är av typen: ”Beskriv en tidigare erfarenhet av hur du hanterade en situation där du ställdes inför ett oväntat problem.” ”Berätta om en situation där du misslyckades med att uppnå ett mål.”

Oavsett vilka frågor eller vilken typ av frågor du får i intervjun så är storytelling ett effektivt sätt att skapa intresse och trovärdighet kring det du har att säga. Frågan är bara vilken eller vilka berättelser du ska berätta?

Lyckad intervju

En berättelse om hur du t ex gjort skillnad kan också vara det som gör skillnad för dig.

Med utgångspunkt från den traditionella- och beteendeinriktade intervjun så får du en tydlig ram för vad din historia ska handla om: din berättelse ska säga något centralt om hur det kommer att bli att jobba med dig, hur du kommer att hantera olika situationer som du kan ställas inför på jobbet om du vore anställd på företaget – det vill säga, en berättelse om ditt beteende i specifika situationer.

En sätt att ta fram den här typen av berättelser är att använda sig av STAR-modellen (Situation-Task-Action-Result), som svarar mot den typen av frågor som är vanliga i anställningsintervjuer. Lägger du sedan till ett K (Knowledge), så att det blir STARK istället för STAR så får du en berättelse som i det här sammanhanget blir en fullpoängare.

Situation:
Beskriv en situation, utmaning eller händelse. Det kan vara en situation där du hjälpte till med en översättning till engelska, glömde viktiga papper på biltaket, fick en utmärkelser, löste en kunds problem eller ställde upp för någon som behövde hjälp etc.

Task:
Beskriv vad du skulle göra och vad du hade att förhålla dig till. Vilken uppgift/er skulle du lösa? Vad var problemet och vilket ansvar hade du i situationen?

Action:
Beskriv vad som hände. Vad gjorde du? vad sa du till andra? Vilka övervägande gjorde du?

Result:
Berätta om resultatet. Var det kostnader som ökande eller minskade? Blev det en lösning på en konflikt? Gjorde du skillnad för dig själv eller någon annan? Fick du någon att lyssna och förstå eller gjorde du någon väldigt glad och nöjd?

Knowledge:
Vad lärde du dig som du tar med dig till nästa gång något liknade händer, eller vad skulle du göra annorlunda. Det är ofta den här typen av kunskap som utgör sensmoralen i många av våra traditionella berättelser.

Exempel:

”Mitt sämsta ämne i skolan var engelska, jag var fullkomligt livrädd för att prata språket på lektionerna. Vad gör jag senare i livet? Jo, jag skickar in en ansökan till ett av världens största flygbolag på engelska och får slutligen efter en tuff intervju jobbet som flygvärdinna. Resultatet i dag är en flytande engelska som jag är mycket stolt över.

Här skulle slutpoängen kunna vara: ”man måste våga misslyckas för att kunna lyckas”, ”varje utmaning är en möjlighet” eller ”mod är att inse att man kanske inte vinner, men ändå välja att försöka”.

Det är inte meningen att du ska gå till intervjun med en berättelse för varje fråga. Men försök att hitta två eller tre talande exempel – en kort berättelse kan säga väldigt mycket om vem du är som person

- En berättelse om att vara öppen för risk och därmed också misslyckande tyder på att du är en person som är orädd.

- En berättelse om tydliga mål och strategier för att nå dessa tyder på att du är en person som är målmedveten.

- En berättelse om medvetenhet om vad man känner i möten och situationer och ha styrkan att visa det utåt tyder på att du är en person med integritet.

- En berättelse om hur du fått någon annan att lyssna och förstå tyder på att du är en person som har kommunikationsförmåga.

Lycka till med berättandet och jobbsökandet och kom ihåg att en berättelse om hur du gjort skillnad också kan vara det som gör skillnad för dig.

Ingela Skullman
Team factory

Tjansteportalen samarbetar med Team Factory AB. Läs mer om Team Factory och besök bloggenTags: Gästbloggare Jobbintervju
Category: Jobbsökande Storytelling