SkanPers Kommunikation

TjanstePortlen.se

Ska du sommarjobba?

- Några tips inför ditt sommarjobb

Kategorier


Tag CloudArkiv

2012

2013

2014

2015

Att arbeta under sommaren är ett bra sätt att skaffa erfarenhet och knyta kontakter med arbetsgivare. Det finns olika former av anställning för läkarstudenter beroende på hur långt du har kommit i din utbildning.

Ska du sommarjobba?

May 28, 2012 at 11:30 AM

Läkarassistent
Tjänsten läkarassistent är oreglerad, men i praktiken menas med läkarassistent en korttidsanställning inom sjukvården som innehas av läkarstudent. Det finns ingen angiven tidsgräns från när man kan börja arbeta som läkarassistent men det vanligaste är att landstingen anställer läkarassistenter efter termin fem eller sex.

Eftersom läkarassistent inte är en läkartjänst kan endast direkt delegerade arbetsuppgifter utföras. Grundtanken är att en läkarassistent inte självständigt, utan handledning eller överinseende, ska utföra traditionellt läkararbete. Detta med tanke på de tveksamheter kring kompetens, ansvar, patientsäkerhet och yrkesroll som riskerar uppstå. Om läkarassistenten ska utföra läkararbetsuppgifter utan direkt uppsikt ska en skriftlig delegation finnas för varje arbetsmoment. Vissa arbetsuppgifter, som receptförskrivning och läkemedelsordination, kan inte delegeras.

Lönen för läkarassistenter är inte reglerad utan är individuell och bestäms efter ett lönesamtal. Den så kallade lägsta lönen i ”Med Studavtalet”, är 18 800 kronor per månad.

Vikarierande underläkare
Efter termin nio kan läkarstudenter anställas för att vikariera som underläkare under handledning. Du ska ha fullgjort och tenterat av termin nio samt ha genomgått kursen och fått tentamen godkänd inom det område som vikariatet avser. Du kan inte vikariera som underläkare inom primärvården före examen. För närvarande kan inte studenter som läser utomlands vikariera i Sverige enligt gällande föreskrifter. Läkarförbundet arbetar dock för att även studenter från utländska läkarutbildningar ska kunna vikariera i Sverige som underläkare.

På de flesta arbetsplatser finns det kollektivavtal som reglerar anställningsvillkoren. Lönen förhandlar du själv och det kan vara bra att känna till att det inom landsting och kommun finns en så kallad lägsta lön om 18 800 kronor. Om du är medlem får du gärna kontakta Läkarförbundets medlemsrådgivning eller din lokala läkarförening för att få kunskap om löneläget där du sökt vikariat.

Några tips inför ditt sommarjobb
Genom sommarjobb får du både erfarenhet och värdefulla kontakter med arbetsgivare, men innan du börjar jobba är det några saker som du bör tänka på.

Om olyckan är framme
Om du skulle råka ut för en arbetsskada gäller oftast enbart grundskyddet i lagstiftningen (LAF) för dig som sommarjobbar. Om du vill komplettera ditt försäkringsskydd kan du kontakta Salus Ansvar. De har försäkringar som är speciellt anpassade för läkaryrket.

Uppsägning
Det normala är att man som olegitimerad läkare har en tidsbegränsad anställning. Om det i ditt avtal står att anställningen gäller ”från x tillsvidare, dock längst till och med x” är det möjligt att säga upp avtalet. Det vanligaste är dock att det står ”från x till x” vilket innebär att avtalet inte går att säga upp varken från dig eller arbetsgivaren. Detta kan vara viktigt att kontrollera innan avtalet skrivs på eller ni har en muntlig överenskommelse. En muntlig överenskommelse är bindande liksom ett skriftligt avtal.

Och du, glöm inte att begära intyg på att du har arbetat när ditt uppdrag är klart.

Mer information
Vill du läsa mer om arbete under utbildning> 

Tjänsteportalen delar gärna saker som inspirerar och motiverar oss. Vi vill passa på att tacka Sveriges läkarförbund Tags: Arbetsliv Jobb
Category: Sommerjobba

Kommentar?

Posted by utuqtozed on
[url=http://mewkid.net/buy-xalanta/]Amoxil Dose For 55 Pounds[/url] Buy Amoxicillin Online ngu.tgis.tjansteportalen.se.pny.ft http://mewkid.net/buy-xalanta/
Posted by Deacymn on
In general, women with inflammatory breast cancer present at a younger age, are more likely to have metastatic disease at diagnosis, and have shorter survival than women with non inflammatory breast cancer 1 where to buy cialis cheap The proportion of patients with no nausea was significantly greater with olanzapine than with placebo in the first 24 hours after chemotherapy 74 versus 45, p 0
Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.