SkanPers Kommunikation

TjanstePortlen.se

Hitta jobben

- 75 – 80 procent lediga tjänster tillsätts innan de når allmänheten

Det finns flera effektiva sätt att hitta arbeten. Många av de lediga tjänsterna finner du genom de traditionella kanalerna som exempelvis tidningsannonser, Ams och bemanningsföretag. Men de flesta tjänsterna tillsätts innan de når allmänheten, genom nätverk och kontakter.

Hur finner man då jobben om man inte har en mängd kontakter på olika företag?
Ett effektiv steg mot anställning är att göra det många av oss fruktar; arbeta proaktivt och aktivt mot företag. Att helt enkelt gå ut och ta för sig på arbetsmarknaden.

Faktum är att ca 75 – 80 procent lediga tjänster tillsätts innan de når allmänheten. Vid sökande av arbete gäller det att tänka logiskt. Hur ser processen ut när företag söker personal? Ett kompetensbehov dyker upp i organisationen. Man söker genom de interna kanalerna och medarbetarna, ibland medarbetares vänner. Finns inte kompetensen där undersöker man de egna kandidatbankerna för att utröna om kompetensen finns där. Som ett sista steg går man ut och annonserar efter personal, genom exempelvis en platsannons. I det sistnämnda kommer du som arbetssökande konkurrera med 100-tals andra människor. Visar du däremot ditt intresse i ett tidigare skede så konkurrerar du i bästa fall inte med någon.

Hur tar man då kontakt med företagen?
Det första du som arbetssökande kan göra är att skriva en lista på företag som du är intresserad av att arbeta på. När listan är skriven börjar arbetet med att kontakta företagen, här rekommenderar vi ett ofarligt sätt att mötas. Tvinga inte en arbetsgivare in i en situation där han behöver säga ja eller nej, då blir svaret antagligen nej. 1. Se till att få tag på rätt person (oftast är det inte personalavdelningen, utan den avdelning där du vill arbeta). Exempel på en god inledning kan vara: ”Hej mitt namn är Daniel. Jag är nyss hemkommen från Spanien där jag arbetat med marknadsföring och kommunikation för Volvo. Jag är nyfiken på ert företag och arbetet ni bedriver... Här förmedlade vi att vi har: internationell erfarenhet, arbetat för en stor koncern samt yrkes- och kompetensområde, allt i en mening. Håll presentationen kort men intressant och innehållsrik.

Förberedelser Kontakta inte företagen i pyjamas. Rent psykologiskt så är det bra om du klär på dig för att helt enkelt förbereda dig mentalt inför den viktiga situationen. På samma sätt kan det vara bra att stå eller sitta upp ordentligt. Förbered dig om du har möjlighet på samma sätt som inför den vanliga intervjun. Gör research om företaget och gå igenom standardfrågor som du vet kan komma.

Rätt person 
När du kontaktar företagen så kommer du oftast först få tala med en receptionist eller sekreterare. Fråga vem som handhar rekrytering och tillsättning för tjänster inom ditt arbetsområde och be att bli kopplad till den personen. Vissa företag har som policy att inte släppa genom samtal från arbetssökande. Fråga då vem du kan skicka dokumenten till. Nyckeln är att hitta rätt person, det är ingen idé att lägga krut på att tala med en vägg.

Presentation 
Ha klart för dig från början vad du ska säga till personen; vad är din målsättning och hur förmedlar du den effektivast? Det är svårt att göra ett första intryck ogjort, även om det sker över telefon.

Positivitet och engagemang 
Samtalets resultat påverkas i stor grad av det intryck du ger under de första minuterna. För att lyckas måste du ge intryck av professionalism, kompetens och entusiasm − med andra ord ska du få personen att känna att du är perfekt för tjänsten och att du skulle bli en tillgång för företaget.

Målsättning 
Ha alltid fokus på målet − att få till ett personligt möte och slutligen en anställning. Detta måste prägla allt du gör när du bearbetar företagen.