SkanPers Kommunikation

TjanstePortlen.se

Är du intresserad av ett jobb som rekryterare, HR-specialist, chefsassistent eller något annat arbete inom en affärsstödsfunktion? HR (förkortning för Human Resources) kallas hanteringen av ett företags mänskliga resurser, hur företag och organisationer arbetar operativt och strategiskt med sin personal och organisation. Det är ett strategiskt, operationellt samt administrativt arbete.

HR är brett. Allt från rekrytering, utbildning, organisationsförändringar, personalplanering till löneadministration. Väsentliga delar av det strategiska HR-arbetet består av  hanteringen av förändringar, kompetensutveckling samt ersättarplanering. Företag behöver rätt individ på rätt plats i rätt tid liksom att vara en attraktiv arbetsgivare för att locka värdefull kompetens.

Exempel på jobb inom kontor och administration är: Administratör, Assistent, Bokföringskontorist/bokföringsassistent, Kanslist, Kontorist, Löneadministratör, Lönekontorist/löneassistent, Projektadministratör, Projektkoordinator, Registrator, Sekreterare, Skoladministratör, Skolassistent, Traffic, Callcentermedarbetare, Kommunikatör, Kundrådgivare, Kundservicemedarbetare, Hotellreceptionist, Nattportier, Nattreceptionist, Taxitelefonist, Telefonist, ekonomiassistent.