SkanPers Kommunikation

TjanstePortlen.se

Att arbeta med människor inom hälsa och sjukvård är mer än ett arbete. Där krävs god omsorg, respekt, kvalitet och kunskap för att ge maximal kompetens till kund och anhöriga, för att skapa en god trygghet och tillit.

- Att se varje kund som en egen individ.
- Att arbeta efter kundens behov för att skapa en god omsorg
- Att arbeta i ett kompetent team runt kunden skapar tillit och trygghet

Branschen bygger på ett brett utbud av: Avancerad vård, Rehabiliteringar, Medicin teknik, Läkare och Sköterskor hos privata företag och landsting.