SkanPers Kommunikation

TjanstePortlen.se

World Medical card

- Medicinskt akut kort som räddar liv.

World medical card

World Medical Card
Idag lever vi i ett informationssamhälle och har i vår vardag omedelbar tillgång till avancerad teknologi och effektiva kommunikationsformer. Vi tar för givet att vi tryggt kan leva och resa utan begränsningar. Vi reser både utanför och innanför landets gränser. Vi byter arbetsgivare, flyttar och har flera vårdgivare under en livstid. Dessvärre saknas det system för att tillvarata behovet av att ha tillgång till personlig och hälsorelaterad information.

Men vad händer om du hamnar i en krissituation? Vem vet vilka dina anhöriga är? Vad händer om du blir medvetslös? Hur kommunicerar du din allergi på ett främmande språk? Dessvärre saknas den här informationen ofta när den som mest behövs. Läs mer på www.wmc-card.se

Det är idag en stor global utmaning att försöka minimera risken för medicinsk felmedicinering. Brist på information och språkliga missförstånd har haft förödande konsekvenser för många människor. Rätt information hade vid många tillfällen kunnat rädda människoliv.

World Medical Center (WMC) har sedan 2002, i nära samarbete med erfarna läkare utvecklat ett internationellt fungerande trygghetskoncept för att möta detta behov. Konceptet består idag av OnCard, onMobile samt onWeb. Nu kan individer oavsett situation ha personlig och medicinsk information tillgänglig. Snabb och enkel tillgång till uppgifter om anhöriga, allergier, mediciner och tidigare sjukdomar kan vara livsavgörande. Konceptet överbygger eventuella språkbarriärer och fungerar både nationellt och internationellt. WMC har idag en unik position i marknaden med världsledande teknologi, som ger en enkel och flexibel lösning.

Vi på WMC jobbar för att göra din vardag lite tryggare!