SkanPers Kommunikation

TjanstePortlen.se

Kommuner och landsting har de mest engagerade och motiverade medarbetarna på arbetsmarknaden.
Det visar Svenskt Kvalitetsindex (SKI) årliga medarbetarundersökning som beskriver hur det står till inom privat, statlig, landstings- och kommunal sektor.

Den offentliga sektorn är verksam på flera nivåer och arbetar på medborgarnas uppdrag för att producera välfärd, utbildning, säkerhet och god miljö. Medarbetare i offentlig sektor arbetar även med förutsättningar för ekonomisk tillväxt och en rättvis fördelning av samhällets resurser. Inom offentlig förvaltning arbetar man med ledarskap, rättsäkerhet, strategisk planering och demokrati.