SkanPers Kommunikation

TjanstePortlen.se

Attraktiva arbetsgivare

- Ett positivt varumärke fungerar som en magnet. Vi lockas till de företag och individer som har det.

Tjänsteportalen vill presentera dig attraktiva arbetsgivare som visar upp sina förmåner, ambitioner och mål i samarbete med sina anställda.

Vi har alla ett rykte, ett professionell rykte. Både som individ och arbetsgivare. Det är ett hälsotecken när arbetsgivarna är medvetna om det intryck omgivningen har av dem! Medarbetare och kollegor som känner att de arbetar på ett företag med ett positiv och gott rykte är stolta över sin arbetsplats. Det ger motivation och skapar välbefinnande, vilket i sin tur bygger lojalitet. Medarbetarnas uppfattning om sin arbetsgivare är av avgörande betydelse, även när det gäller att rekrytera och behålla nyckelpersoner.

Ett gott rykte skapar dynamik och engagemang. Ett starkt och tydlig varumärke bidrar till nöjda medarbetare som lockar både kunder och kollegor.

Varje arbetsgivare bör införa reputation management på dagordningen, där målet är att skapa en kultur som sätter grunden för en attraktiv organisation. En organisation med mod, stolthet och styrka möter lättare morgondagens utmaningar. En företagskultur som värdesätter medarbetarnas kunskaper, färdigheter och erfarenheter bland sina starkaste konkurrensfördelar. Det kräver arbete, mod att ställa frågor du kanske inte vet svaren - och lite självrannsakan.