SkanPers Kommunikation

TjanstePortlen.se

IT 
Kreativitet, insikt, och förmåga att se sammanhang kommer bara att bli viktigare och viktigare.
En arbetsplats är inte nödvändigtvis bara en enda fysisk plats, detta ställer andra krav på disciplin, kompetens och rörlighet. Samtidigt öppnar det upp för nya möjligheter, när decentraliserade organisationer effektivt och systematiskt måste kunna samordna ekonomi, projektledning och information åt individer istället för arbetsplatser.

Efterfrågan ökar efter IT-utbildade medarbetare för utveckling, utbildning, marknadsanalys och säker drift av datasystem. 
IT-utbildade fungerar ofta som länk mellan datorer, människor, organisationer och samhälle. Det finns flera olika yrken, roller och funktioner för den som är utbildad inom IT. 

Industri och Logistik
Att jobben kommer att försvinna helt och hållet stämmer inte. Men det finns en ganska snabb strukturomvandling som drivs både av en globalisering och teknologiutveckling som gör att industriföretagen snabbt ställer om.
Det ger möjligheter för ett omväxlande arbete med möjlighet att påverka där varken du eller tiden står still. De senaste årens miljö- och energisparkrav ger jobb i branschen i form av ombyggnader, modernisering, installationer och förvaltning.