SkanPers Kommunikation

TjanstePortlen.se

CV och ansökan

- Det bästa spegling av dina mål, styrkor och framgångar

Ditt CV är det bästa vapnet du har för att utveckla din karriär. Ta vara på det.

Budskap
Innan du börjar skriva ditt CV så fundera genom vad det egentligen är du vill förmedla. Hur vill du framställa dig gentemot en potentiell arbetsgivare? Ett tips här är att inventera dina styrkor, vad du är bra på och vad du lyckats med i dina tidigare arbeten tills du får fram ett par nyckelord. För en person som tidigare arbetat som säljare kan det exempelvis vara hans drivande personlighet och förmåga att skapa förtroende för hans person, tillsammans ett stort intresse och kunskap inom teknik som gör honom lämplig för ett nytt arbete som tekniskt projektledare. Detta ska framgå tidigt i CV och sedan underbyggas med konkreta exempel.

Första intryck
Fel saker på fel plats är ett vanligt misstag i en CV. Ett inledande stycke rekommenderas alltid där du i några korta meningar beskriver din kompetens, dina erfarenheter och din personlighet. Anledningen till varför ett inledande stycke är så viktigt är för att väcka intresse hos läsaren så att denna fortsätter att läsa resterande del av dokumentet. Då jag själv har arbetat mycket med rekrytering tidigare så vet jag av erfarenhet att en intetsägande och tråkig inledning drar ner helhetsintrycket och att resterande delar av dokumentet måste vara utomordentligt bra för att få mig att ändra uppfattning. Lämna därför inte inledningen obearbetat - du får ingen chans att göra en nytt första intryck.

Layout
Till skillnad från var många tror så är det inte alltid en avancerad och tung design främjar ditt CV. I många fall kan till och med motarbeta och vara kontraproduktivt. CVfabriken genomförde en undersökning bland 200 arbetsgivare där vi använde tre typer av olika design, låt oss kalla dem: enkel, medium och avancerad. De innehöll samma texter och samma personer. Vi blev faktiskt lite förvånade över resultatet när mellandesignen kom på första plats, följt av den enkla designen och den avancerade som kom på sista plats. Vi följde givetvis upp och pratade med företagen som förklarade att budskapet förlorades något i den mer avancerade designen, medan mellandesignen och den enkla snabbare framförde personens kompetens. Så tesen att lagom är bäst gäller även på dina ansökningsdokument. Detta så länge texterna är väl genomarbetade och effektiva.

Kompetens
Texten i ditt CV är det som avgör hur väl du lyckas förmedla det du vill säga. Under dina arbetserfarenheter, utbildningar och kompetensutvecklande kurser är det viktigt att beskriva två saker: vad du har gjort och vad du har presterat. Ett exempel är när vi fick in ett underlag för CV från en person som skulle söka ett arbete som försäljningschef. Han hade detaljerat beskrivit vad han hade arbetat med under sina tidigare anställningar, men utelämnat i CV:t vad han hade presterat. Han hade faktiskt under sina tidigare anställningar genomgående presterat över budget och utökat marknadsandelarna med 27 procent i den senaste anställningen. Dessa prestationer säger mer om honom som person än vad en generellt skriven arbetsbeskrivning någonsin kommer att göra.

Källa:  www.cvfabriken.se