SkanPers Kommunikation

TjanstePortlen.se

Engagerad personal med rätt kompetens är grunden för att lyckas. För att lyckas krävs det  att organisationen är målinriktad och har fokus på sytematisk och strategisk rekrytering och kompetensutveckling. Det finns ett samband mellan dessa två utmaningar - lyckas du lösa den ena, ökar sannolikheten för att lösa även den andra. Läs mer om hur vi kan bidra till erframgång!  Här vill vi bidra till din tillväxt!

Tjänsteportalen erbjuder lösningar anpassade efter ert företags behov:

  • Corporate Storytelling (Företagspresentationer)
  • Platsannoncer
  • Lay Out
  • Närvaro i sociale medier
  • En kontaktperson