SkanPers Kommunikation

TjanstePortlen.se

Vad är en klok arbetsplats?

- Av Christina Paulson.

Tag CloudArkiv

2012

2013

2014

2015

På en klok arbetsplats har människor förutsättningar att både må bra och göra sitt bästa. Man har en bra arbetsmiljö och ett prestigelöst klimat. Målen är tydliga, rimliga, förankrade och meningsfulla, vilket bidrar till både motivation och prestation. Tillsammans jobbar man för att nå de uppsatta målen och kan gå hem från jobbet som en vinnare – inte en förlorare. Vi människor vill ju inget hellre än att lyckas. Därför är det också företag som bäst lyckas skapa “vinnarkänslan”som är de verkliga vinnarna!

Vad är en klok arbetsplats?

November 19, 2014 at 1:56 PM

På en klok arbetsplats samverkar chefer och medarbetare och hjälper varandra när det behövs. Det är ett positivt och öppet klimat – och man har kul på jobbet!

Är arbetsglädje ett annat ord för effektivitet? Jag menar det och är övertygad om att arbetsglädjeär en viktig del för både motivation och prestation. Tänk att både kunna längta till arbetet och känna sig som en vinnare när man går hem – istället för att få ont i magen bara man tänker på att gå dit.

Grundläggande och viktiga faktorer för ett bra resultat:

  •     Gemenskap – ett bra samarbete och känna tillhörighet i gruppen
  •     Trygghet – känna trygghet både på arbetsplatsen och i anställningen
  •     Arbetsbelastning – väl avvägd och anpassad efter individen
  •     Ledarskap – bra relation, kommunikation och förtroende
  •     Påverkan – delaktighet i planering och möjligheter att påverka
  •     Respekt och lyhördhet – ett tillåtande arbetsklimat med ”högt i tak”

Några kloka ord på vägen till chefen:

Våga vara dig själv och hitta din egen personliga ledarstil, allt annat lyser ändå igenom. Var tydligi ditt ledarskap, med vad som gäller, och var noga med uppföljningen. Genom att lära känna sina underställda och ha en tät dialog kan man också upptäcka om något inte är som det ska. Att sedan snabbt agera och sätta in rätt åtgärder är både klokt och lönsamt! Följ därför upp varje medarbetares arbetssituation löpande, inte bara en gång per år under utvecklingssamtalet.

PS. Tro inte att allt “rullar på” av sig självt utan uppföljning – situationen kan snabbt förändras.

Christina Paulson, Chefens Bästa Vän
Att kunna se till organisationens, gruppens och individens bästa är viktigt för ett välmående och lönsamt företag. Då behövs det kloka chefer och ledare till vilka jag vill ge mitt stöd. På så sätt gör jag nytta för både företaget/organisationen och individerna, vilket bidrar till fler kloka arbetsplatser. 
Kontakta mig så kan vi träffas och prata mer om hur jag bäst kan göra nytta för dig eller din organisation.  christina@chefensbastavan.se


Tags: Arbetsglädje Motivation Ledarskap Prestation Arbetsmiljö
Category:

Tanker?

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.