SkanPers Kommunikation

TjanstePortlen.se

Kommunikationens grundpelare

Tag CloudArkiv

2012

2013

2014

2015

Kommunikation är inte lätt, den som äger tillgång till information får mer makt om han inte kommunicerar vidare innehållet. Samtidigt har information aldrig varit mer lättillgängligt än nu. För bara hundra år sedan såg en bonde på landet ca fem ansikten under en dag, jag kan inte ens räkna hur många ansikten jag ska relatera till varje dag. Samma sak är det med intryck från information som kommuniceras ut i cyberspace.

Kommunikationens grundpelare

August 13, 2014 at 6:11 PM

För hundra år sedan kommunicerades det men inte så mycket, det förstås relaterat till vår tids kanaler med informationsflöde som bara är näst intill obegränsat. Idag kan information med olika innehåll på nanosekunden kommuniceras ut via nätet. Det blir allt mer viktigt att innehållet är värdefullt för mottagaren, att informationsspridaren tar sitt ansvar i kommunikationen. Kommunikation sker alltid på mottagarens villkor, det är absolut en grundregel. Här finns en del att lära i så väl privata hem som i företag och ledningsgrupp. Många företag har kommit långt och är väldigt duktiga, det går att avgöra redan i växelkontakten. Det är ett stort, tidskrävande arbete som måste göras löpande med flera investerade mantimmar. Här tröttnar många/ hinner inte med än hur prioriterat det är.

Ett välmående företag har glada intresserade medarbetare, oftast är det företag som kommunicerar. När jag vet hur det är blir, jag delaktig och tar ansvar i så väl goda tider som mindre goda.

Maktmissbruk kan vara en plåga i ett företag, ofta är det mellanchefer med karriärsambitioner som håller inne med information i syfte att kunna kommunicera detta i egen vinning, då det lämpar sig. Följden av detta är att underställda medarbetare inte hålls uppdaterade och korridorsnacket är ett faktum. Här finner ofta de informella beslutsfattarna en grogrund för sin kommunikationsplattform, sin egen agenda, i slutet undrar ägaren vad som hände. De hade ju en plan.

Med detta sagt kan man väl bara konstatera att kommunikation är viktigt för att få ett välmående företag där medarbetare är delaktiga och känner att de vill ansvara för sin insats. Ägde jag ett företag är det så jag skulle vilja ha det och det låter ju så enkelt.

Faktiskt är det rätt enkelt, låter man moral och etik vara en löpande röd tråd i bolagets policy och värderingar kommer mycket av kommunikationsplattformen lösa sig automatiskt. När plattformen väl är implementerat i företagets dagliga arbete har företaget långt större chans att vid rekryteringsbehov hitta rätt person till rätt plats som delar företagets värdegrund och policy.

SkanPers Kommunikation AB
Annika Järnståhl


Tags: Arbetsliv kommunikation Ledarskap Rekrytering värdegrund
Category: Arbetsgivare Arbetsliv Kommunikation

Kommentera gärna!

Posted by tiexarort on
Prqift [url=https://oscialipop.com]Cialis[/url] Viagra Pagine Sanitarie Brand Viagra 100mg Cheap Prices Eiswcl cialis 20mg price Zcpsjd Acetones in urine https://oscialipop.com - Cialis Stendra Order Now Medicine Fftvbd
Posted by narkavy on
2, 298, 731 and U purchasing cialis online Table 1 shows the percentages of women who said that they used each of the 10 information sources
Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.