SkanPers Kommunikation

TjanstePortlen.se

Vad karaktäriserar en BRA chef?

-Chefen påverkar din hälsa.

Tag CloudArchive

Anna Nyberg, forskare på karolinska Institutet, har skrivit en avhandling om hur chefens egenskaper påverkar de anställdas hälsa. Hon har, liksom flera andra studier tidigare, kommit fram till att dåligt ledarskap kan vara hälsovådligt för medarbetarna.

Vad karaktäriserar en BRA chef?

May 09, 2013 at 8:21 AM

Det som räknas som negativt är antingen en chef som är auktoritär och tar ifrån medarbetarna möjligheten att påverka arbetssituationen. Men även det motsatta, det vill säga en chef som drar sig undan och inte fattar några beslut alls, får medarbetarna att må dåligt. Ju längre tid du arbetar med en chef som utövar ett dåligt ledarskap, desto större risk för att du blir sjuk och t.ex. drabbas av hjärtinfarkt.

Vad ska man då göra om man upplever att chefen är en dålig ledare. Anna Nybergs råd är att försöka ändra på chefen och om inte det går försöka få honom eller henne utbytt. Detta är inte något som är lätt att åstadkomma själv, så då krävs att man söker hjälp hos kollegor, fack och företagshälsovården. I annat fall är alternativet att söka sig ett nytt jobb för att komma ifrån en chef som får dig att må dåligt.

Vad karaktäriserar då en BRA chef? Jo:
1. Du får den information du behöver för att sköta ditt jobb.
2. Du får de befogenheter du behöver.
3. Du känner till verksamhetens mål och delmål och kan relatera dem till det arbete som du utför.
4. Chefen har förmåga att driva och genomföra förändringar.


Att vara chef är inte ett lätt jobb. Om jag får råda chefer till något som kan stärka dem i deras chefskap så är det definitivt att skaffa sig en coach. Men där är jag ju lite partisk förstås ;-)…

Vilka egenskaper uppskattar du hos din chef?

Med ljus och värme, UlrikaTags: Coachen
Category: Coachen

Kommentera gärna!

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.