SkanPers Kommunikation

TjanstePortlen.se

Vikten av att känna sig viktig

- Kommunikation och ledarskap var två tunga faktorer.

Tag CloudArkiv

2012

2013

2014

2015

Viktig som att vara behövd och uppskattad i ett sammanhang. Både på jobbet och privat. Att på arbetet känna sig som en viktig länk i kedjan, någon som verkligen behövs och som gör en skillnad för slutresultatet. Inte som något utbytbart, någon som snabbt kan bytas ut…

Vikten av att känna sig viktig

May 17, 2015 at 12:57 PM

Om du har rollen som chef är det ännu viktigare. Att känna sig bekräftad och uppskattad av sin chef är väldigt viktigt. Så fort det finns en osäkerhet kring vad chefen tycker och tänker om ens person eller prestation så uppstår en otrygghet som tar både kraft och energi.

Det är både nedslående och fantastiskt att arbeta med arbetsplatser där känslan råder av att ”ingen bryr sig” och ”ingen lyssnar”. Nedslående för att jag vet hur mycket ”tappade sugar” betyder för människors hälsa och prestationsnivå – och för företagets resultat – och fantastiskt roligt att få möjligheten att bidra och påverka till en positiv utveckling.

Jag kommer precis från ett uppdrag i en sådan organisation, en tyst organisation. Där fanns fullt av ”tappade sugar” och stor frustration kring rådande situation – och även en stor vilja och önskan om en förändring. Vi kunde här klargöra situationen för ledning och chefer, samtidigt som vi även kunde peka ut färdriktningen mot en bättre situation.
Vad som var tydliga brister och behov?

Kommunikation och ledarskap var två tunga faktorer. Ett ledarskap som gjorde så gott de kunde med dåliga förutsättningar – brist på kompetens, hög arbetsbelastning – med en stor lojalitet mot uppdraget. Där fanns även mer att önska i form av information, dialog och stöd. Flertalet kände sig övergivna och utlämnade i sin ibland desperata situation, att få det hela att fungera dagligen. Långt ifrån att känna sig viktiga och betydelsefulla. För är man viktig och betydelsefull så blir man också lyssnad på… Hur skulle de kunna leda andra?

Allt hänger ihop för att få en verksamhet att fungera väl och människorna i företaget är den viktigaste beståndsdelen. Så om du vill ha en klok arbetsplats och ett friskt företag så gäller det att se över helheten. Inte bara putsa lite på ytan. Då blir det oftast mer av ”släcka bränder” än se till att det inte börjar brinna. Det är en utmaning och det kan ta tid att arbeta framgångsrikt för bättre kommunikation, motivation och prestation – men vinsterna är enorma.

Jag läste att EN investerad krona ger TIO tillbaka, vilket jag är övertygad om stämmer. Så mitt råd är att börja jobba mer främjande och förebyggande på er arbetsplats – och se till att både chefer och medarbetare känner sig både viktiga, behövda och uppskattade.

Christina Paulson, Chefens Bästa Vän
Att kunna se till organisationens, gruppens och individens bästa är viktigt för ett välmående och lönsamt företag. Då behövs det kloka chefer och ledare till vilka jag vill ge mitt stöd. På så sätt gör jag nytta för både företaget/organisationen och individerna, vilket bidrar till fler kloka arbetsplatser. Kontakta mig så kan vi träffas och prata mer om hur jag bäst kan göra nytta för dig eller din organisationchristina@chefensbastavan.se


Tags: DU som ledare Gästbloggare
Category: Du som ledare Gästbloggare

Tanker?

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.