SkanPers Kommunikation

TjanstePortlen.se

Tio fällor när du rekryterar

- Så här undviker du de värsta fallgroparna.

Kategorier


Tag CloudSka du rekrytera nytt inför hösten? Så här undviker du de värsta fallgroparna.

Tio fällor när du rekryterar

October 12, 2012 at 11:29 AM

På dagens arbetsmarknad är det extra svårt att rekrytera. Den globala tävlingen om talangerna och den begränsade tillgången på unga begåvningar gör det extra svårt.

Många chefer gör misstaget att ställa orealistiska förväntningar på personen de ska rekrytera.

Här är ytterligare tio "dödsfällor":

1. Motreaktion: Du rekryterar en person som är den totala motsatsen till den problematiska medarbetare som du nyligen sagt upp.

2. Orealistiska förväntningar: Du har för höga och motsägelsefulla krav på den du ska rekrytera. Exempelvis: "Vi behöver en person som är både snabb och analytisk."

3. Du värderar medarbetare i absoluta termer: »Hans är en bra medarbetare« i stället för att klargöra att han är duktig på processer, inte att att arbeta med människor.

4. Du bedömer människor efter första intrycket: I stället för att noga undersöka deras bakgrund.

5. Du litar för mycket på referenspersoner: Och ifrågasätter inte deras trovärdighet.

6. "Han/hon är ju som jag" - problemet: Du ger högt betyg till kandidater som liknar dig.

7. Delegations-fällan: Du delegerar kritiska delar av rekryteringsprocessen till medarbetare som inte är förberedda på det.

8. Ostrukturerade intervjuer: Du har inte förberett frågorna ordentligt, och kan därför inte bedöma kandidatens kompetens.

9. Du struntar i "EQ": Du bedömer inte kandidatens självkännedom, motivation, empati och sociala talang.

10. Du låter dig styras: Du låter andra intressen än företagets bästa påverka rekryteringen. Exempel: En av de högsta cheferna vill anställa sin bästa vän.

Tjänsteportalen delar gärna saker som inspirerar och motiverar oss. Vi vill passa på att tacka Chef.seTags: DU som ledare Arbetsgivare
Category: Arbetsgivare Du som ledare

Tanker?

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.