SkanPers Kommunikation

TjanstePortlen.se

Lönesättning i skolan

Kategorier


Tag CloudArkiv

2012

2013

2014

2015

Årets lönerörelse betyder nya löner för många medarbetare. Men hur sätts egentligen lönerna? Lärarnas avtal är under förhandling. Prognoser visar på allvarlig lärarbrist framöver och särskilt uppenbart blir det med den nya legitimationen. Många lärare hoppar av både under utbildning och som färdiga lärare.  Politiker i regering och opposition lyfter fram lärarnas betydelse. Vad gör parterna?

Lönesättning i skolan

May 28, 2012 at 11:16 AM

Ingela Gardner Sundström är ordförande i Sveriges Kommuner och Landstings förhandlingsdelegation. I sin blogg häromdagen skriver hon med anledning av en undersökning som LR låtit göra om lärarnas lönesättning. ”Det är med glädje jag noterar att Metta Fjelkner och Lärarnas Riksförbund efterfrågar en större koppling mellan lärarnas prestation och lön. Det är samma hållning som Sveriges Kommuner och Landsting har i lönefrågan – en samsyn som givetvis är mycket gynnsam i rådande avtalsrörelse. Vår ambition i de pågående förhandlingarna är ju att fortsätta stärka den lokala löneprocessen. Dessvärre finns en ”lika-för-alla-kultur” i svensk skola, som många gånger gör det svårt att individualisera lönesättningen. Den rådande uppfattningen är allt som oftast att alla presterar lika.”

I Lärarnas Riksförbunds nya undersökning "Individuella löner - kollektivt bakslag" svarar 1 580 lärare i svenska grund- och gymnasieskolan på frågor om hur de lönesätts och vilka samband de ser mellan sina egna prestationer och sin lön. Läs hela undersökningen här

Undersökningen visar bland annat:

♦ Att sex av tio lärare inte fått något besök av lönesättande chef när de undervisar.
♦ Att sju av tio lärare uppger att de under detta läsår inte har haft något samtal med sin rektor om sina elevers resultatutveckling.
♦ Att var tredje lärare har blivit lönesatt utan att ett lönesamtal har ägt rum.
♦ Att två av tre lärare inte ser något samband mellan hur de utför sitt lärararbete och hur de lönesätts.

Tjänsteportalen delar gärna saker som inspirerar och motiverar oss. Vi vill passa på att tacka Allt Om LönTags: Skola
Category: I media

Kommentar?

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.