SkanPers Kommunikation

TjanstePortlen.se

Mening är viktigt för motivationen

- Av Christina Paulson.

Tag CloudArkiv

2012

2013

2014

2015

Hos vissa är synen på vad som motiverar människor till bra prestationer fortfarande förlegad – att vår motivation enbart skulle bero på ”piskan” eller ”moroten”. Fler företag och organisationer behöver inse att många söker en större mening med sitt arbete än så och att vår inre motivation och mening utgör den verkliga drivkraften. Det är ett djupt mänskligt behov att vilja bidra till ett ökat värde för andra – att få göra skillnad. De flesta vill inget annat än att få känna stolthet och få en möjlighet att lyckas på sitt arbete.

Mening är viktigt för motivationen

November 19, 2014 at 1:50 PM

Det som ger oss människor en större mening och motivation är att se hur det vi producerar, produkter eller tjänster, ger ett värde till andra. Med motiverade chefer och medarbetare blir både engagemang, effektivitet och god lönsamhet en naturlig följd. Vi vill att vår insats bidrar till både livskvalitet och en förbättring av människors liv och vardag. I många branscher, inte minst inom service- och tjänstesektorn, bidrar den till en bättre tillvaro för människor och till nytta för samhället.

Det ska vara kul att vakna och gå till jobbet – och känna att man gör skillnad!

Här behöver både ägare och ledare av företag och organisationer vara goda förebilder och se till att ”ladda” sitt varumärke och sin företagskultur med ett innehåll som står för ett djupare värde. Det kan handla om att ta ett socialt ansvar eller ett miljöansvar, eller att helt enkelt stå för glädje och lycka! Viktigt är också att se sina chefer och medarbetare som en viktig resurs och därför välja att arbeta mer proaktivt och förebyggande med sin arbetsmiljö, frisk- och personalvård – för mer ”hållbara människor”…och verksamheter.

Då kan företaget även få glada chefer och medarbetare – och viktiga ambassadörer!

Vill du veta mer om vad du kan göra för att öka din egen eller andras motivation? Behöver du någon att prata med rent allmänt…? Jag kan vara en neutral samtalspart och ett “bollplank” i viktiga frågor.

Varmt välkommen att kontakta mig för ett förutsättningslöst samtal eller möte.

Med vänlig hälsning,
Christina

Christina Paulson, Chefens Bästa Vän
Att kunna se till organisationens, gruppens och individens bästa är viktigt för ett välmående och lönsamt företag. Då behövs det kloka chefer och ledare till vilka jag vill ge mitt stöd. På så sätt gör jag nytta för både företaget/organisationen och individerna, vilket bidrar till fler kloka arbetsplatser. 
Kontakta mig så kan vi träffas och prata mer om hur jag bäst kan göra nytta för dig eller din organisation.  christina@chefensbastavan.se


Tags: Arbetsglädje Motivation kommunikation Meningsfullhet
Category:

Tanker?

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.