SkanPers Kommunikation

TjanstePortlen.se

Lyckas i anställningsintervjun med hjälp av storytelling

Tag CloudArkiv

2012

2013

2014

2015

När någon ber dig att berätta om dig själv vill de inte höra en dragning av ditt cv, de vill höra en berättelse som de kan minnas och förknippa med dig. Problemet är att många människor har svårt att berätta om sig själv, vilket resulterar i att de väljer att berätta om sitt liv i kronologisk ordning – från A till Ö. Den här formen av presentation är intetsägande, dessutom är upprabbling av fakta något som får de flesta människor att gäspa – vilket vanligtvis är det sista man vill framkalla i en intervju.

Lyckas i anställningsintervjun med hjälp av storytelling

December 14, 2015 at 10:04 AM

När man pratar om anställningsintervjuer brukar man säga att det finns två huvudtyper av frågor: kunskaps- och erfarenhetsfrågor samt beteendeinriktade frågor.

Kunskaps- och erfarenhetsfrågor
Kunskapsfrågor består av frågor av typen; Vilka är dina starka respektive svaga sidor? Vilket är det mest komplexa ”kundkonto” du arbetat med de senaste 12 månaderna? Nyckeln till framgång i denna intervjuform ligger i din förmåga att övertyga den som intervjuar om sanningshalten i det du säger. Intervjuaren vill veta om du har de kunskaper och förmågor som du påstår i ditt cv och som krävs för att utföra jobbet.

Beteendeinriktade frågor
Huvudidén med denna intervjuform är att dina tidigare erfarenheter och beteende är det som bäst indikerar din framtida utveckling. Frågorna är av typen; Berätta om en situation där du ställdes inför ett oväntat problem och beskriv vad du gjorde för att lösa problemet? Berätta om ett tillfälle när du mött motstånd mot ett förslag eller idé du lagt fram?

De anställningsintervjuer du kommer att gå på kommer sannolikt innehålla en salig blandning av erfarenhets- och beteendeinriktade frågor. Men oavsett vilken typ av frågor som dyker upp är storytelling ett effektivt verktyg för att skapa intresse och trovärdighet kring det du har att säga. Frågan är bara vilken eller vilka berättelser du ska berätta?

STARKmodellen
Att välja en berättelse eller ens hitta en historia att berätta är inte det lättaste. Men med utgångspunkt från utformningen av anställningsintervjuns frågor får du dock en tydlig ram för vad din berättelse ska handla om. Din berättelse ska säga något om din förmåga och inställning – ge en bild av hur det kan komma att bli att arbeta med dig.

En sätt att ta fram den här typen av berättelser är att använda sig av STARK-modellen. STARK står för Situation, Task, Action, Result och Knowledge – och är en modell som svarar mot den typen av frågor som är vanliga i anställningsintervjuer.

Situation
Beskriv en situation, utmaning eller händelse som du varit med om. Det kan exempelvis vara en situation där du hjälpte till med en översättning från svenska till engelska, glömde viktiga papper på ett biltak, fick en utmärkelse, hjälpte en kund i hissen eller på något sätt ställde upp för någon som behövde hjälp.

Task
Utgå från ovanstående situation men berätta vad det var du egentligen skulle göra, vilken var din uppgift och hade du något ansvar kopplat till denna uppgift?

Action
Beskriv vad som hände. Vad tänkte du? Vad gjorde du? Vilka ställningstagande fanns det?

Result
Berätta om resultatet.Var det kostnader som ökande eller minskade? Blev det en lösning på en konflikt? Gjorde du skillnad för dig själv eller för någon annan? Fick du någon att lyssna och förstå eller gjorde du någon väldigt glad och nöjd?

Knowledge
Vad lärde du dig till nästa gång ifall något liknande skulle hända, och finns det något som du i så fall skulle göra annorlunda? Det är den här typen av kunskap som ofta utgör sensmoralen i våra traditionella sagor och berättelser.

"Mitt värsta ämne under hela min skoltid var engelska. Jag var fullkomligt skräckslagen för att öppna munnen på lektionerna. Vad gör jag då lite senare i livet? Jo, jag skickar iväg en ansökan till ett av världens största flygbolag – på engelska. Den intervjun var bland det tuffaste jag någonsin gått igenom. Jag satt där med ett hjärta som bokstavligen höll på att hamra sig ur bröstet, livrädd för att svettfläckarna under armarna skulle synas. Jag vet faktiskt inte än idag vad jag berättade om i intervjun – men jag fick jobbet som flygvärdinna. Resultatet idag är en flytande engelska som jag är mycket stolt över. Och, om det är något som jag lärt mig är det att man måste våga misslyckas för att kunna lyckas.

Det är inte meningen att du ska gå till intervjun med en story för varje fråga. Men försök att hitta en eller två situationer som belyser dina egenskaper och din förmåga – en kort berättelse säger helt enkelt väldigt mycket om vem du är som person."

En historia som till exempel den som ovan säger oss att det här är en person som är insiktsfull, kan bjuda på sig själv och som inte viker för utmaningar. Det är en story som också berättar om en person som trots hinder kan se målen, och dessutom är en mycket duktig kommunikatör. Att personen är säker på engelska tvekar man inte över, men framförallt känns det som en person som man skulle gilla att ha som kollega.

Förhoppningsvis har du redan i din ansökan berättat en story som du kan spinna vidare på. Om inte? Ja, du ska på intervju – det är läge att börja berätta nu.

Lycka till med ditt jobbsök och ditt berättande!

Tjansteportalen samarbetar med Team Factory AB som på uppdrag av arbetssökande skriver cv:n och personliga brev. VD och ägare Ingela Skullman är specialist på cv-storytelling i ansökningshandlingar.Tags: Jobbsökande Jobbintervju
Category: Jobbsökande

Tanker?

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)