SkanPers Kommunikation

TjanstePortlen.se

Tillit - Börjar hos deg själv

- Du måste börja med att hitta DIG SJÄLV.

Tag CloudArchive

Att våga och kunna lita på andra är inte alltid lätt. Kanske kommer du i kontakt med människor vid olika tillfällen som du inte känner så noga och som du av en eller annan anledning måste lita på och ha tillit till. Det kan handla om relationer och uppgifter på arbetsplatsen men även i privatlivet.

Tillit - Börjar hos deg själv

June 09, 2013 at 10:49 AM

Beroende på vad du har för erfarenheter med dig i bagaget har vi olika lätt att lita på andra. Om din erfarenhet är baserad på svek i situationer där du har litat på någon, så kommer det såklart att göra att du i framtiden har svårt att lita på både de personer som tidigare svikit dig, men även andra personer och i andra sammanhang. Detta kan så klart bli besvärligt för dig framöver då vi alla vid olika tillfällen tvingas att lämna vår tilltro till någon annan.

Dålig tillit och tilltro till andra kan också handla om att du inte har hittat din tillit till dig själv.
Att du inte riktigt vet vad du tycker och tänker i olika sammanhang. Att du inte tror och känner att du kan åstadkomma saker och att du är en peson som är att litat på.
Du litar inte ens på dig själv. Hur ska du då kunna lite på andra?

Hur ska man då hitta till sin egen självtillit?
Du behöver först och främst bestämma dig för att det är viktigt för dig att hitta till den och att du är villig att avsätta tid för att hitta den. För den finns där någonstans allaredan.
Tilltron kommer ur att du känner att du har ett egenvärde. Alltså finns det tydliga kopplingar till låg självkänsla och låt tilltro och tillit till sin förmåga och sig själv.
Du måste börja med att hitta DIG SJÄLV.
Jobba på att ta reda på vem du är.
Vad du tycker om.
Vad du inte tycker om.
Hur du tänker och känner i olika situationer.

Det handlar om att observera dig själv. Ställa frågor och vara nyfiken på svaren du ger dig själv. Det är inte alltid lätt och säkerligen kommer du att behöva fråga många gånger innan ett svar kan utkristallisera sig.
Det handlar om att stanna upp i tillvaron och observera sig själv. Att verkligen väcka en nyfikenhet på hur du själv är som person.

Ett av de bästa sätten att göra detta är genom att skriva dagbok.
Helt kravlöst på form och innehåll kan du börja med att i en dagbok/anteckningsblock skriva ner dina tankar och erfarenheter från dagen. Det kommer att hjälpa dig att bli mer observant på dina tankar och ditt beteende. Du kommer då lättare att i varje situation som uppstår kunna fånga in dina tankar och känslor för att bättre förstå hur du agerar.

När du sedan börjar känna att du känner dig själv bättre och har en tillit till dig själv och hur du hanterar olika situationer så kommer det sedan att bli så mycket lättare att även kunna lita på andra.
Det innebär självklart inte att du nödvändigtvis måste lita på alla personer du stöter på. Vissa ska du definitivt inte lita på och det kommer säkerligen ditt "alarmsystem" att tala om för dig även i framtiden.

En person som känner en god tillit till sig själv har per automatik lättare för att lita på andra helt enkelt för att man vet att det på ett eller annat sätt kommer att lösa sig bra. Det brukar det ju alltid göra.

Ulrika Gabriel,Tags: Coachen
Category: Coachen inspirerar

Kommentera gärna!

Posted by elujibjavi on
http://mewkid.net/buy-amoxicillin/ - Buy Amoxicillin Amoxicillin 500 Mg xgr.zsqc.tjansteportalen.se.rwu.tl http://mewkid.net/buy-amoxicillin/
Posted by mefunez on
http://mewkid.net/buy-amoxicillin/ - Amoxicillin Online Buy Amoxicillin Online dzc.vcve.tjansteportalen.se.esq.ko http://mewkid.net/buy-amoxicillin/
Posted by ebuceloc on
http://mewkid.net/order-amoxicillin/ - Buy Amoxicillin Amoxil ogi.jqjm.tjansteportalen.se.sds.jl http://mewkid.net/order-amoxicillin/
Posted by Illernrox on
Wgrwzk https://bestadalafil.com/ - buy cialis usa cialis online pharmacy Obaogn What Does Cephalexin Have In It Xrcfwp https://bestadalafil.com/ - Cialis
Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.