SkanPers Kommunikation

TjanstePortlen.se

Chefer behöver både internt och externt stöd

Tag CloudArkiv

2012

2013

2014

2015

Det är både roligt och utmanande att vara chef. Ibland kan dock ”utmaningen” vara lite väl stor och vad gör man då? Kan man få hjälp och stöd på något sätt? Vart vänder man sig? Internt eller externt och i så fall till vem?

Chefer behöver både internt och externt stöd

April 27, 2015 at 6:25 PM

Ja det där är exempel på tankar som kan fara igenom chefens huvud när hjulen snurrar för fort och utmaningarna är alltför stora eller många. Om man har lyckan och turen att förstå vart det bär hän, att det är dags att sätta stopp. Alltför många jag träffar och känner till förstår det inte. Inte i tid. Därför är det så viktigt att ha en dialog, ett system och en vana att följa upp även chefernas arbetsmiljö. Att inte släppa chefer och ledare vind för våg…

Mellanchefer har det tuffast.
De som är mest utsatta är första linjens chefer. Som pressas mellan ledningens krav och medarbetarnas förväntningar. Därför behöver de ofta stödpersoner både på och utanför arbetet. Interna rådgivare, mentorer och professionellt samtalsstöd i förebyggande syfte.
För arbetsmiljön påverkar både hälsan och ledarskapet. Förmågan att fatta beslut och i relationen till medarbetarna. Svårigheter som kan få stora och kostsamma konsekvenser.

Det finns lite forskning kring chefers hälsa relaterat till den psykosociala arbetsmiljön. Daniel Lundqvist, forskare vid Linköpings Universitet, har undersökt skillna­derna för chefer på olika nivåer och publicerad en doktorsav­handling om chefers arbetsvillkor.
”Att söka och få stöd är normalt, något som alla chefer behöver”, säger han i ett pressmeddelande från Linköpings Universitet då han disputerat på sin avhandling ”Psycological work conditions, health and leadership of managers”. Läs gärna hela avhandlingen här

En upptäckt som Daniel har gjort i sitt forskningsarbete är att ledarskapet blir sämre ju fler medarbetare chefen skall hantera – och det kan jag bara instämma i. Jag drar mig till minnes samtal med chefer inom vården, där det framkom att de ansvarar för så många som 40-90 medarbetare. Hur kan man då utöva ett bra ledarskap? Hur bär de sig åt? Vad prioriterar man och vad prioriteras bort? Det är många som gör ett fantastiskt arbete och tyvärr även många som mår dåligt under sådana förhållanden.

Ledarskapskurser räcker inte för att bli en bra ledare, det krävs en bra arbetsmiljö också. Men arbetsmiljöarbete omfattar inte ofta cheferna, det är de som skall utföra det”, säger Daniel och jag kan bara hålla med.

Jag blir upprörd över när jag hör människor säga att det är chefens eget ansvar, att man måste lära sig sätta gränser och säga nej. Ja det är förstås både rätt och lätt, om man nu lärt sig det och har ett arbete där man kan det. Däremot är det långt ifrån alla som kan, vill och vågar säga ifrån – ochmycket handlar även om stort engagemang och stark lojalitet. Mot andra och mot det egna företaget. Jag önskar att människor som ”gått in i väggen” får den respekt som de förtjänar. Min respekt har de i alla fall.

Till alla er som tänker ”Att säga nej och be om hjälp är ett misslyckande” vill jag säga
- Att be om hjälp är en styrka, inte en svaghet.

Christina Paulson, Chefens Bästa Vän
Att kunna se till organisationens, gruppens och individens bästa är viktigt för ett välmående och lönsamt företag. Då behövs det kloka chefer och ledare till vilka jag vill ge mitt stöd. På så sätt gör jag nytta för både företaget/organisationen och individerna, vilket bidrar till fler kloka arbetsplatser. 
Kontakta mig så kan vi träffas och prata mer om hur jag bäst kan göra nytta för dig eller din organisation. christina@chefensbastavan.se


Tags: DU som ledare
Category: Du som ledare Gästbloggare

Tanker?

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.