SkanPers Kommunikation

TjanstePortlen.se

Det här med många bollar i luften

- Bättre att fokusera och hantera EN sak i taket

Tag CloudArkiv

2012

2013

2014

2015

Härom dagen såg jag ett inslag på morgon-TV där de tog upp det här med ”många bollar i luften”, vad som händer med oss när vi försöker göra flera saker samtidigt. Att vi blir splittrade, tappar fokus, och att det därför tar längre tid för oss att genomföra en uppgift. Istället för att vi borde fokusera på en sak i taget och göra klart den uppgiften innan vi påbörjar nästa.

Det här med många bollar i luften

July 05, 2015 at 9:29 AM

Förr kunde vi ofta läsa i platsannonser om den eftertraktade förmågan att kunna hålla ”många bollar i luften” och tyvärr ser jag det fortfarande. Det uttrycket används fortfarande trots att det finns spaltmeter att läsa om studier som visar att denna ”förmåga” inte alls leder till bättre resultat utan precis tvärtom. Det sättet att arbeta leder oftast till ett sämre slutresultat och en risk att drabbas av stressrelaterade problem. 

Bättre då att fokusera och hantera EN sak i taket. Det är svårt men en stor styrka att klara av och ger också ett bättre resultat. Att ta en paus ibland kan däremot vara både klokt och välbehövligt. Att vila och hämta kraft genom att ta sig för något annat en stund. Däremot ska vi då undvika alltför krävande uppgifter som gör att vi tappar i fokus på det vi håller på med.

Apropå fokus ser vi allt fler mötesdeltagare som ivrigt antecknar på datorn eller ”paddan”, vilket är fullt förståeligt eftersom det är ett fantastiskt bra verktyg för att göra anteckningar. Tyvärr är det lätt att då även passa på att läsa och besvara mejl, och uppdatera sig på sociala medier, vilket får negativa konsekvenser. Det gör att fokus försvinner från det som sägs.

Det här med multitasking är sällan bra. Vi delar vårt fokus mellan flera saker samtidigt, vilket innebär att vi också missar mycket vad som händer omkring oss. Kortminnet kan bara ta in 5-9 saker samtidigt och lägger sedan in saker i långtidsminnet för en djupare bearbetning när så behövs.

Då kan vi lättare förstå hur tokigt det är att inte vara fullt närvarande vid samtal med andra människor och på viktiga möten. Ofta är det också en anledning till att vi hör ”det var det ingen som sa” eller ”det där uppfattade jag aldrig”.

Mitt råd blir därför att företag inför dator-fria och telefon-fria zoner och tillfällen, framförallt under viktiga möten. Det är ju först när det finns ett fullt fokus från alla mötesdeltagare som det också finns en möjlighet att uppnå mål och syfte med mötet – och ett bra resultat.

Så plocka ner alla bollar och fokusera på en i taget!

Christina Paulson, Chefens Bästa Vän
Att kunna se till organisationens, gruppens och individens bästa är viktigt för ett välmående och lönsamt företag. Då behövs det kloka chefer och ledare till vilka jag vill ge mitt stöd. På så sätt gör jag nytta för både företaget/organisationen och individerna, vilket bidrar till fler kloka arbetsplatser. 
Kontakta mig så kan vi träffas och prata mer om hur jag bäst kan göra nytta för dig eller din organisation. christina@chefensbastavan.se


Tags: DU som ledare Gästbloggare
Category: Du som ledare Gästbloggare

Tanker?

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.