SkanPers Kommunikation

TjanstePortlen.se

Flykten slutar här

- Hjälp Unicef.

Tag CloudArkiv

2012

2013

2014

2015

Vi vill gärna hjälpa Unicef sprida budskapet om att barn på flykt måste få sina rättigheter tillgodosedda. 

Flykten slutar här

October 18, 2013 at 1:09 PM

Varje dag tvingas barn över hela världen att fly från förföljelse, förtryck, krig, fattigdom, våld och övergrepp. Tusentals av dessa barn kommer varje år till Sverige. Väl i Sverige ser vi dagligen exempel på att dessa barn får sina rättigheter kränkta. Med detta inlägg vill jag rikta ljuset mot dessa kränkningar och ge barn på flykt en röst.

Barnkonventionen är en samling mänskliga rättigheter för barn. Den slår fast att barn har egna rättigheter och ett människovärde som måste respekteras, samtidigt som barn har speciella behov av skydd och stöd. Sverige skrev under barnkonventionen redan 1990, men den gäller ännu inte som svensk lag.

Om barnkonventionen gällde som svensk lag skulle beslutsfattare tvingas ta barnets rättigheter på större allvar och kunskaperna om barnets rättigheter skulle öka. Barn på flykt måste få sina rättigheter tillgodosedda. Jag har skrivit under för att göra barnkonventionen till svensk lag. Gör det du också! Flykten slutar här.Tags: Gästbloggare
Category: Gästbloggare

Kommentera gärna!

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.