SkanPers Kommunikation

TjanstePortlen.se

Måste chefen vara en supermänniska?

- Av Christina Paulson.

Tag CloudArkiv

2012

2013

2014

2015

Det är inte lätt att vara chef idag. Ofta är arbetsbördan stor, med krav både uppifrån och nerifrån. Som chef förväntas du ibland vara en supermänniska. Men vem är det? Hur gör man för att leva upp till egna och andras förväntningar? För att både kunna må bra och prestera på topp?

Måste chefen vara en supermänniska?

December 01, 2014 at 10:36 AM

Först och främst är viktigt att känna sig trygg i rollen och våga vara sig själv. Inget är så genomskinligt som en chef som försöker vara någon annan – det lyser igenom ganska snabbt. Sedan gäller det att veta sina styrkor och bygga vidare på det – och känna till och hantera svagheterna, vilket kanske är en tuffare utmaning. Det kan vara lika ansträngande som ett pass på gymmet, men vinsterna är oftast större.

Om du inte lär känna dig själv blir det svårare att leda andra. Risken är att du skjuter upp saker och undviker det som är jobbigt… gör inte det. Saker man skjuter framför sig blir i regel både värre och jobbigare ju längre tiden går.

Hur får man tiden att räcka till?
Ja det handlar om prioritering och att använda sin tid bättre och effektivare – och att lära sig säga nej. Genom att strukturera och planera sitt arbete bättre får man också tid över. Tid i kalendern som man kan lägga på sig själv och sin egen utveckling. Tid för återhämtning och reflektion.

Vad är det som tar vår tid i anspråk? Några saker man ofta hör är ett problem är alltför många möten, för mycket mejl, människor som stör, sms och telefon. Visst, allt kan vi inte påverka, men en hel del… Vi är ofta överoptimistiska vad gäller tiden, vi har svårt att prioritera, vi har svårt att säga nej – och vi stänger inte av mobilen.

Vi behöver ha tid för eftertanke och reflektion, för att förstå hur vi kan påverka vår egen situation och i förlängningen hur vi kan få mer tid över för andra. Hur har du det idag?

 • Har du en bra struktur och planerar ditt arbete på ett bra sätt?
 • Hinner du prata med och stödja dina medarbetare?
 • Hanterar du problem och konflikter direkt när de uppstår?
 • Händer det att du säger nej – och är det tillräckligt ofta?

Svara du nej på en eller flera av ovanstående punkter kanske du behöver investera i några timmar med en mentor eller coach, eller i en aktivitet där du tränar dig i att möta människor och att vara chef.

Vi behöver alla tid för att analysera och reflektera lite då och då, istället för att kasta oss in i olika uppdrag, situationer och lösningar. Som chef måste man lära sig att hantera den osäkerhet ett ledarskap innebär och ha modet att fatta beslut utan att vara 100 % säker. Det är bättre att bara ha ganska rätt än att ha helt fel…

Några kloka råd på vägen:

 • Ta kontroll över din arbetstid – prioritera hårt!
 • Frigör tid för återhämtning och reflektion
 • Se dina styrkor och erkänn dina svagheter
 • Ha en tät dialog och ge feedback till dina medarbetare
 • Lär dig lyssna och samtala – och ta emot feedback
 • Våga lära nytt och ändra ditt beteende vid behov
 • Uppmuntra, bekräfta och fira era framgångar!

Våga känna tillit – både till dig själv och andra.

Christina Paulson, Chefens Bästa Vän
Att kunna se till organisationens, gruppens och individens bästa är viktigt för ett välmående och lönsamt företag. Då behövs det kloka chefer och ledare till vilka jag vill ge mitt stöd. På så sätt gör jag nytta för både företaget/organisationen och individerna, vilket bidrar till fler kloka arbetsplatser. 
Kontakta mig så kan vi träffas och prata mer om hur jag bäst kan göra nytta för dig eller din organisation. christina@chefensbastavan.se


Tags: Arbetsliv Arbetsglädje Motivation Reflektion Lederskap
Category: Arbetsglädje Arbetsliv Lederskap motivation reflektion

Tanker?

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.