SkanPers Kommunikation

TjanstePortlen.se

Din pessimism kan vara din styrka

- The Postive power of negative thinking.

Tag CloudArkiv

2012

2013

2014

2015

Som en motvikt till alla positivt -tänkande-budskap som en universallösning på allt, kommer dessa ord från Henrik Fexeus, ”Om det enda du behöver göra är att tänka på något för att få det så skulle vi alla köra Lexus och leva i ett slott. Men, populära böcker till trots, det inte räcker inte med att se en ny tv framför sig för att få en. Det behövs en sak till – handling”.

Din pessimism kan vara din styrka

January 14, 2014 at 11:14 AM

Det finns flera undersökningar som visar att positiv visualisering visserligen kan få dig att må bra, men att det också är det enda som händer. Det kan till och med gå åt andra hållet och göra så att du får det svårare att nå ditt mål. I en undersökning blev en grupp med studenter ombedda att dagligen visualisera att de fick höga betyg på en viktig tenta. Undersökningen innehöll också en kontrollgrupp som inte behövde göra något speciellt alls – förutom att låta bli att medvetet visualisera ett högt betyg på tentan. Deltagarna i de båda grupperna fick skriva ner hur många timmar om dagen som de ägnade åt studier och sedan så tittade man på hur det gick för dem på tentan. Trots att de som ombads att tänka på ett positivt tentaresultat bara gjorde det några minuter varje dag så påverkade det dem rejält: De pluggade betydligt mindre och fick därmed också sämre betyg på tentan. Visualiseringen fick dem sannolikt att må bättre och ha större självförtroende, men det hjälpte dem inte att nå sitt mål.

Annan forskning visar på liknade resultat, där personer som tror sig överkomma alla hinder, till exempel stå emot en chokladtårta under bantningen, i själva verket klarar sig sämre än de som tror att de kommer att snubbla på vägen och därför i förväg planerar för möjligheten att de kommer att sätta i sig hela tårtan.

Positiv Pessmism


Positiv Pessimism – Vänd ängslan och oro till energi och styrka.

De senaste decennierna har den positiva psykologin rusat emot oss som en ångvält. Via tidningar, tidskrifter, böcker och Internet har budskapet, ”optimism är nyckeln till framgång”, effektivt pumpats ut.

För alla som tröttnat på optimistkonsulternas tjat om att vi måste se tillvaron från den ljusa sidan, finns det dock två oppositionslystna böcker som kan pigga upp i höstmörkret.

  

I böckernaPositiv PessimismochThe Postive Power of  Negative  Thinking” gör den amerikanska psykologiprofessorn Julie K Norem något så ovanligt som att lyfta fram det positiva med att tänka negativt. Enligt henne är så kallad defensiv pessimism – föreställningen att alla ens prestationer kommer att sluta i katastrof – en effektiv strategi som kan hjälpa oroliga människor att nå framgång.

Tjänsteportalen samarbetar med Team factory. Tags: inspirasjon Team factory
Category: inspiration och glädje Team Factory

Kommentera gärna!

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.