SkanPers Kommunikation

TjanstePortlen.se

Grupputvecklingsmodeller

– En trygg ledstång som kan leda fel

Tag CloudArkiv

2012

2013

2014

2015

Under många år har vi matats med olika grupputvecklingsmodeller som visar oss hur grupper rör sig från att vara nya för varandra till att nå allt högre grader av utveckling och effektivitet.
Först var det FIRO 
och sedan några år heter modellen IMGD utifrån Susan Wheelans forskningsunderlag. Modellerna är linjära, dvs går från en låg till hög utvecklingsnivå genom olika delsteg. Ledarskapsbeteenden kopplat till respektive utvecklingssteg är en del som hör till teorin.

Grupputvecklingsmodeller

June 14, 2015 at 1:05 PM

Vad man missar är att grupper mycket sällan följer linjära utvecklingssteg, snarare går grupputvecklingen ofta både fram och tillbaka i praktiken. Modellerna bygger dessutom på att gruppen skall vara nybildad vilket i många fall inte är det man står inför som ledare. Team har därutöver som förutsättning att det avser olika kompetenser hos medlemmarna som kräver aktivt samarbete för att lösa olika problem och utmaningar, inte heller det är en vanlig situation som ledare.

Ta gärna del av olika myter om teamutveckling och om tankar som breddar perspektiv mer än ger lite för förenklade svar när man står inför sin arbetsgrupp. http://www.magma.no/foer-du-vurderer-teambygging-myter-og-fakta-om-ledergrupper-og-effektivitet. Som det ofta brukar vara är det viktigast att se bortom förenklade modeller och svar när man vill arbeta med utveckling – och vill lyckas. Här är ett aktuellt boktips för den som är intresserad av att få fler perspektiv på gruppers utveckling och den egna ledarrollen https://www.studentlitteratur.se/#9789144092287/Organisationspsykologi.

Tord

Tord Olsson arbetar med ledningsgruppsutveckling i uppdrag på olika nivåer.
Mer om Tord
 http://www.indea.se/konsulter/tord-olsson Tags:
Category:

Tanker?

You must be logged in to leave a reply. Login »