SkanPers Kommunikation

TjanstePortlen.se

Feedback eller feedforward?

- Skillnaden mellan Feedback och feedforward

Kategorier


Tag CloudArkiv

2012

2013

2014

2015

En av de stora utmaningarna som ledare eller chef är att få med sig medarbetarna på det utstakade spåret och få dem att vara motiverade att jobba mot det gemensamma målet. Det historiska sättet är att använda morot och piska och en gång om året ha utvecklingssamtal för att ge feedback på medarbetarens prestationer. Men räcker det?

Feedback eller feedforward?

May 19, 2012 at 12:59 AM

Det kan fungera i arbetsmiljöer med väldigt repetitiva uppgifter som inte kräver alltför mycket tankeverksamhet. Men så fort uppgifterna blir mer avancerade, så krävs det andra metoder för att hålla produktiviteten uppe och få medarbetarna att sträva mot nya mål och förbättrade arbetsprocesser.  Då kan det vara intressant att ta till sig feedforward metoden istället för den traditionella feedbacken. Skillnaden mellan Feedback och feedforward kan sammanfattas så här:

Feedback «
Att bedöma en persons prestationer för att förbättra.

Feedforward »
Att visa någon på möjligheter till framtida prestationer för att förbättra.

Vi Skandinaver har lätt till att ta till Jante-lagen, så fort vårt arbete ska bedömas. Dvs. vi poängterar de saker som gått fel istället för att fokusera på det som fungerat bra. Nackdelen med detta är att vi lätt fastnar i dåtid och ältar detta, vilket oftast innebär att produktiviteten går på halvfart och personen jobbar ofokuserat. Hamnar du i en sådan situation är det bra att ta till feedforward metoden.  Metoden går ut på att undvika fokus på personen i sig utan istället titta på själv uppgiften.  Dessutom att fokusera på hur uppgiften kan förbättras snarare än hur den har fallerat.  Alltså fokus framåt istället för bakåt. Att dessutom se till att feedforward tillhör det dagliga arbete och inte bara en gång om året vid utvecklingssamtalen, gör att du får en snabbare effekt och kan fortare justera saker som inte fungerar.

Feedforward metoden baseras på lösningsbaserat tänkande som är bevisat att det skapar maximal prestation från varje medarbetare och hela arbetsgruppen. Läs gärna mer her

Vi delar med oss av nyheter och bloggar som berör, inspirerar och engagerar oss och våra läsare Tjänsteportalen säger tack till: Gottarbetsliv.se
Tags: Arbetsliv Råd och tips
Category: Gästbloggare