SkanPers Kommunikation

TjanstePortlen.se

Kännetecknen på en bra arbetsplats

- Hur ser det ut på din arbetsplats?

Tag CloudArkiv

Naturligtvis finns det många olika saker som kan inverka på huruvida en arbetsplats kan räknas som en ”god” arbetsplats eller inte. Man brukar dock prata om tre områden som man kan säga är grunden till att personalen ska trivas och må bra på sitt jobb. Om dessa tre områden som jag tar upp nedan fungerar på ett tillfredsställande sätt är chansen stor att medarbetarna mår bra och att man också har bra förutsättningar och en god grund för att klara av eventuella problem eller kriser som kan dyka upp.

Kännetecknen på en bra arbetsplats

July 22, 2013 at 9:18 PM

1. Gemenskap. Om personalen känner gemenskap på sitt jobb så trivs det bättre vilket påverkar den psykosociala arbetsmiljön, det vill säga hur vi beter oss mot och behandlar varandra.

2. Respekt. Man kan inte vara överens med alla alltid och en del personer kan man tycka att det är riktigt svårt att förstå sig på. Men om du kan bortse från det och istället tänka på att känna och visa respekt för dina kollegors kompetens och personlighet så bidrar det till ett mycket bättre arbetsklimat.

3. Tillit. Om du känner att du kan lita på din chef och dina kollegor så är det betydligt lättare att kunna samarbeta, inte minst om förändringar ska genomföras på arbetsplatsen.

Genom att skapa mötesplatser och diskussionsfourm på arbetsplatsen så lägger man en bra grund för både gemenskap, respekt och tillit. En Kick-off, gemensamma konferenser och inte minst ”trevligheter” som pub-kvällar, middagar och andra trevligheter är alltså inte att förakta. En god investering som kan löna sig på sikt.

  • Hur ser det ut på din arbetsplats? Finns de förutsättningar som behövs för att kunna arbeta med dessa frågor?
  • Om inte, hur skulle ni kunna göra för att skapa dem efter era förutsättningar?
Lyckat till! Ulrika,


Tags: Coachen inspirerar Ulrika Gabriel
Category: Coachen

Kommentera gärna!

Posted by JedaBacle on
Hcsaep Prix Kamagra 10 Mg https://bestadalafil.com/ - cialis 5 mg best price usa Viagra Alternativo Propecia Effective Generic Finasteride Zgzorc cialis otc Rzluxx Buy Lithium Carbonate Online https://bestadalafil.com/ - Cialis Kdiufs
Posted by narkavy on
cheapest cialis online The Brain Natriuretic Peptide BNP
Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.