SkanPers Kommunikation

TjanstePortlen.se

Steg 7: Lär dig försäljning

- 9 steg till framgång, utan formella referenser

Kategorier


Tag CloudArkiv

2012

2013

2014

2015

Tidslinje: 6-7 månader
Tyvärr finns det ingen väg runt detta. Om du inte lär dig försäljning kommer du aldrig nå den framgång du önskar. De flesta som uppnått framgång i livet, nästan utan undantag, har varit bra säljare. Det behöver inte betyda att sälja produkter eller tjänster utan kan lika gärna innebära att sälja idéer eller visioner.

Steg 7: Lär dig försäljning

July 01, 2012 at 9:22 PM

I försäljning ligger fokus på djup undersökning av kundens faktiska problem, behov, drömmar och önskningar – genom att ställa de rätta frågorna och lyssna väl.

Hitta någon i din ”sociala ekonomi” (se steg 3) som har någon form av verksamhet, vare sig det är produkter eller tjänster. Ju högre priset är på det du säljer, desto bättre, eftersom det finns ett direkt samband mellan försäljningpriset och kraven på dig som säljare, med hänsyn till integritet, empati, förmåga att lyssna och att bry sig om kundens behov.

Fråga om du kan börja sälja verksamheten, utan grundlön. Kanske får du en bra provision, kanske inte. Men på denna punkt, är inte målet omedelbara ekonomiska vinster. Du gör det för att få erfarenhet av försäljning. Anledningen till att du gör det i en redan befintlig verksamhet (snarare än din egen) är att du vill få massor av erfarenhet av att faktiskt sälja ansikte mot ansikte med kvalificerade leads, och inte försöka hitta människor att sälja till!

Tjänsteportalen delar gärna saker som inspirerar och motiverar oss. Vi vill passa på att tacka Arbetsliv.seTags: Professionell framgång Tips och råd 9 steg till framgång, utan formella referenser
Category: 9 steg till framgång, utan formella referenser Tips och råd

Kommentera gärna!

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.