SkanPers Kommunikation

TjanstePortlen.se

Vi har alla ett personligt varumärke!
Det skapas av de intryck vi ger i möten med andra människor. Av allt vi gör och allt vi säger.
Varje dag. Dygnet runt. 

Som individ kommunicerar du med omvärlden på olika sätt. De människor du möter får ett intryck av dig - kortsiktigt eller långsiktigt. Du bygger ditt personliga varumärke oavsett du vill eller inte. Värderingar, egenskaper, utstrålning, språkbruk och nätverk är exempel på delar i ditt personliga varumärke.  

Att utveckla ditt personliga varumärke förminskar inte din personlighet och spontanitet. Snarare tvärtom. 
Genom att vara medveten om ditt personliga varumärke, kan du utveckla det i den riktning du önskar - bättre relationer, mer lönsamma affärer och ett roligare liv!

Visa ditt rätta jag
Sikta högt med ditt varumärke! Beställ via 
info@linghamenterprise.se 

Att utveckla det personliga varumärket handlar inte bara om ytan. 
Vi måste bygga vårt varumärke inifrån och ut för att det skal bli starkt och trovärdigt. Då blir våra resultat bättre, våra beslut enklare att fatta och samarbetet med andra människor mer givande. Dessutom kan vi bli bättre ambassadörer för det företag vi representerar.

Anna-Karin Lingham hjälper dig att bli medveten om ditt personliga varumärke, utveckla det och styra det i den riktning du önskar.

Prenumerera på nyhetsbrevet Visa Ditt Rätta Jag.
Du får varje månad ett brev med insikter och inspiration kring ditt personliga varumärke.

Anna-Karin Lingham, Lingham Enterprise AB, har många års erfarenhet av varumärkesutveckling för både företag och individer. Hennes bakgrund finns i ledande roller inom bl a Axfoodkoncernen, Hästens Sängar och Apotek Hjärtat. Hon jobbar idag som ledarskaps- och varumärkeskonsult, föreläsare och författare.  
Anna-Karin utnämndes till Årets Mentor 2012 och till Årets Matrona 2014. www.linghamenterprise.se