SkanPers Kommunikation

TjanstePortlen.se
TeamFactory

Det är inte bara din kompetens som avgör om du får jobbet eller inte. Kan du inte på ett trovärdigt sätt förmedla dina färdigheter, förmågor, personliga särdrag och egenskaper så hamnar du ovillkorligen åt sidan. En stor del i att söka jobba handlar om att kunna berätta om sig själv
– i det personliga brevet, i cv:t, i sociala medier och i anställningsintervjun.

Team Factory är ett företag som är specialiserad på karriärrådgivning, cv-tjänster och storytelling. Vi matchar arbetssökande till jobb, skriver deras ansökningar, sprider karriärtips på bloggar och i sociala medier utifrån utifrån övertygelsen att alla människor bär på en berättelse och att den berättelsen kan avgöra om de får jobbet eller inte.