SkanPers Kommunikation

TjanstePortlen.se
Hylte kommun| TJanstePortalen.se

monica_Hylte_kommun.jpgMonica Fearn, lärare på Rydöbruks skola

Jag är uppvuxen i Ljungby kommun, bor i Halmstad och har pendlat i 20 år till min arbetsplats. Resan till arbetet ger mig möjlighet att förbereda mig för dagens lektioner och resan hem fungerar som en reflektionstid. Detta ser jag som en fördel eftersom arbetet ibland kan vara stressigt. Varje lektion är som en livesändning där man inte bara kan trycka på en pausknapp. För mig som pedagog innebär det att samspelet med eleverna är viktigt och att de känner att jag är där för deras skull.

Jag har svårt att se något annat jobb som kan ge sådana kickar som läraryrket. 
De ögonblick när det plötsligt lossnar för en elev som kämpat hårt är magiska och de spontana kramar man kan få som rastvakt är härliga.


Jag är lärare 24 timmar om dygnet. Läraryrket är kreativt och flexibelt
där ingen dag är den andra lik och där jag dagligen utvecklas som människa och lärare.
Läroplanen lägger grunden och sätter ramarna för oss, men som lärare triggas jag av att tänka kreativt för att alla mina elever ska nå en så god måluppfyllelse som möjligt.
Jag är nyfiken och vill inte stagnera utan inspirera andra.

Själv har jag haft turen att alltid ha rektorer som trott på mig, erbjudit fortbildningar och kompetensutveckling, varit lyhörda och litat på sin personal. Jag jobbar med de bästa kollegorna vilket gör att det känns bra att åka till jobbet varje dag. Vi är ett öppet arbetslag som både har roligt tillsammans och stöttar varandra samtidigt som vi delar med oss utav nya rön och forskning.

Efter att ha varit yrkesverksam i 20 år i kommunen är det positivt att många föräldrar vet vem jag är. Jag och mina kollegor jobbar med det käraste föräldrar har, att ha en bra relation och starkt samarbete med hemmet prioriteras högt. I och med att skolans personal är så samspelta skapar vi även en trygg miljö för våra elever där personalrummet
är skolans hjärta. Lite då och då kan en liten hand knacka på fönsterrutan under en rast. En snabb fråga kan då få ett snabbt svar.

Vi har en fantastisk skolmiljö som också inbjuder till undervisning utomhus. Jag ser positivt på att att våra elever fått börja använda digitala hjälpmedel.
Det öppnar nya dörrar i skolans värld. Kommunen och skolan ser till att vi lärare får utbildning och stöd i processen så att alla känner trygghet. 

Utmaningen vi har som lärare är att få alla elever att nå målen enligt läroplanen. Användningen av digitala verktyg kan skapa ökat engagemang och intresse för skolarbetet
hos eleverna, vilket kan ge positiva effekter. 

Samtidigt sätter vi gränser, att vara ständigt uppkopplad är inget alternativ för våra elever. Elevernas mobiler låses in under skol- och fritidstid.  Vi kan se att utan mobiler på skolgården så har vi barn som tittar på varandra när de kommunicerar. På rasterna leker de tillsammans, alltifrån dunken till fotboll. Vi upplever att det reducerar stress och skapar gemenskap. 

Hylte kommun vill växa och är en kommun som både vill lyssna på och ha närhet till sina invånare.
Kommunen ligger som en liten pärla i skogen med bra förbindelser till städer som Falkenberg och Halmstad i sin närhet. Välkommen att bli en av oss!


http://www.hylte.se/
Hylte kommun facebook| TjanstePortalen.se
Hylte kommun Twitter| TjanstePortalen.se
Hylte kommun LinkedIn| TjanstePortalen.se
Lediga jobb Hylte kommun| TjanstePortalen.se