SkanPers Kommunikation

TjanstePortlen.se

Skolan är beroende av högre lärarlöner

- Läraryrkets status måste höjas för att rekrytera framtidens lärare

Kategorier


Tag CloudArkiv

2012

2013

2014

2015

Skolan är beroende av högre lärarlöner

May 19, 2012 at 1:25 AM

I ett kunskapssamhälle är utbildning nyckeln till framgång. En välutbildad arbetskraft är en av de viktigaste tillgångarna för ett lands konkurrenskraft. Detta kräver ett bra utbildningssystem och en fungerande svensk skola.

Den enskilt viktigaste faktorn för elevernas resultat i skolan är att de möter riktigt bra lärare. Det är lärare som ska inspirera och utbilda morgondagens advokater, politiker, sjuksköterskor, ingenjörer och forskare.

Sveriges lärarkår står inför stora pensionsavgångar. Inom 10 år kommer mer än var fjärde lärare i landet att pensioneras.

I Umeå kommun är det till och med var fjärde lärare som går i pension inom de närmaste tio åren. Av gymnasielärarna som undervisar i yrkesämnen i Umeå kommun går nästan varannan lärare i pension. Samtidigt finns det inte nog med nyutexaminerade lärare som kan ersätta de lärare som går i pension.

Sveriges kommuner och landsting uppskattar att det kommer att behöva rekryteras 80 000 lärare inom 8 år. Men studenter ratar lärarutbildningen. I dag är det endast 1,2 sökande till lärarutbildningen. Men sanningen är värre än så. På flera av landets lärarutbildningar står platser tomma. Framtidens elever kommer att få svårt att få kunskaper i dessa ämnen om inte problemet tas på allvar.

Huvudorsaken till varför studenter väljer bort lärarutbildningarna är de låga lönerna. Det hade kunnat se annorlunda ut. I en tidigare undersökning som Lärarförbundet gjort, uppger en av fyra studenter som har gjort ett annat utbildningsval att de hade kunnat tänka sig läraryrket om lönerna hade varit högre.

Frågan studenterna ställer sig är varför ska man bli en dåligt betald lärare när man kan bli en bättre betald ingenjör eller läkare? För ett land som är beroende av att kunna konkurrera med kunskap är detta ett allvarligt samhällsproblem. De som tycker att vi är ett särintresse när vi kräver högre lärarlöner har fel. Om vi vill att eleverna ska ha rätt till de bästa lärarna krävs en statushöjning av läraryrket.

För att fler ska vilja bli lärare och för att locka de bästa till yrket, måste lärarlönerna öka i snitt med 10 000 kronor i månaden. Och det ska finnas lärare som tjänar 50 000 kr.

Platserna på lärarutbildningen måste helt fyllas med duktiga studenter, men det handlar också om arbetsvillkor som gör att de som är lärare i dag vill stanna kvar. Senast vi frågade var det 4 av 10 lärare som funderade på att lämna yrket. Detta i kombination med ungas ovilja att bli lärare och en hotande framtida lärarbrist gör att läget blir alltmer akut. De låga lärarlönerna är som sagt ett problem för oss alla – för hela Sverige.

Många håller med oss om att lärarnas löner måste upp, både företrädare för näringslivet och ledande politiker på riksplanet. Och närmare hälften av svenska folket sätter lärarna främst på listan över yrkesgrupper som bör lyftas extra lönemässigt i den pågående avtalsrörelsen.

Ansvariga politiker borde inte fråga sig om de har råd att höja lärarlönerna, utan: Har vi råd att låta bli? Vem ska annars stå i klassrummet om 10 år? Läraryrkets status måste höjas för att rekrytera framtidens lärare. Detta är en nyckelfråga för alla pågående avtalsrörelser, inte bara lärarnas.

Om inte arbetsgivarna tar sitt ansvar och höjer lärarlönerna står vi snart inför en nationell lärarkris – det handlar om barnens framtid och det handlar om Sveriges framtid.

Eva-Lis Sirén, ordförande Lärarförbundet

Vi delar med oss av nyheter och bloggar som berör, inspirerar och engagerar oss och våra läsare! Tjänsteportalen säger tack till: LararforbundetTags: Jobb Skola
Category: I media

Kommentera gärna!

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.