SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Jobbtitel: Helsesøster

Kontraktstyp: Fast

Anställningsform: 100%

Placeringsort: Tana

Arbetsgivare: Tana kommune

Sista ansökningsdag: 24-09-2017

Ansök nu

Webbsida

Les mer om Tana Kommune > > >

Följ Tana kommune på:

Facebook
Twitter

Tana kommune lyser ut to utdanningsstipender til videreutdanning som helsesøster.

Tana kommune har ca. 2900 innbyggere. Kommunen ligger i Øst-Finnmark og grenser til Finland. Tanaelva, fjorden og vidda er dominerende landskapselementer og preger bosetting kultur og næringsliv. Kommunesenteret Tana bru er et kommunikasjonsknutepunkt i Øst- Finnmark og møteplass for folk med ulike språk og kulturer. Vi har svært gode muligheter for kultur-, idretts- og friluftsaktiviteter.

Vi søker:

Sykepleiere med norsk autorisasjon og minimum 1 år relevant yrkespraksis.

Vi tilbyr:
fast 100% sykepleier stilling i kommune, med delvis arbeidsplikt på helsestasjon. Dette etter nærmere individuell avtale ved ansettelsen.
Tilrettelegging til utdanning
Permisjon iht. kommunens permisjonsreglement
Fleksible arbeidstidsordning til studiesamlinger ved desentraliserte studier
Avspasering
Vakt bytte
Fleksible ferieavvikling
Utdanningsstipend kr 100 000, fordelt på 2 semester.

Vi krever:
Studieplass i helsesøsterutdanning fra 2018. Alternativt omgjøres stilling til en ordinær sykepleierstilling.

At stipendiat fullfører utdanningen, og dersom dette ikke blir gjort plikter søker å tilbakebetale stipendet som er mottatt. Det stilles i tillegg som vilkår at søker kan fremlegge bekreftelse fra utdanningsinstitusjon eller gyldig student bevis, fra en godkjent utdanningsinstitusjon.

For hvert semester det mottas utdanningsstipend binder vedkommende seg til ett år i tjeneste i kommunen etter endt studien.

Ulønnede permisjoner over 14 dager sammenhengende trekkes i fra i beregning av arbeidsplikten.

Kommunen inngår i tiltakssonen for Nord Troms og Finnmark med økonomiske fordeler knyttet til redusert skatt, skattefri nedskrivning av studielån og fritak for el-avgift på forbruk. For øvrig gjelder ansettelse i henhold til loven, avtaler og reglement. Medlemskap i pensjonskasse. Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig. Flytteutgifter dekkes iht. kommunens flyttereglement.

Søknad, CV og godkjente kopier av attester og vitnemål sendes: Tana kommune, Rådhusveien 24, 9845 TANA eller på e-post: postmottak@tana.kommune.no innen 24.9.17.

Nærmere opplysninger ved

Kontaktperson:

kommunalsjef for helse- og omsorg Anu Saari, telefon: +47 464 00 203, e-post: Klicka här

Tana kommune

Med engasjerte og kvalifiserte medarbeidere som tar felles ansvar for helheten, er Tana kommune en spennende kommune i vekst og utvikling. Vår arbeidsplass karakteriseres med høy kompetanse, likestilling, medbestemmelse, samarbeid, fleksibilitet, utvikling og frihet. Som ansatt har du mulighet å påvirke din arbeidssituasjon og virksomheten på din arbeidsplass. Kommunens struktur gjør at kommunikasjonen flyter lett i alle retninger.

Trygghet for våre medarbeidere er også en trygghet for kommunens innbyggere som søker kvalitet i det kommunale tilbudet. Vi vil ha et voksende, integrert og framgangsrikt lokalsamfunn hvor god kommunal service, sammen med et godt utvalg handel og fritidsmuligheter gir høy livskvalitet.

Velkommen til Tana kommune hvor alle vakre, hjelpsomme og vennlige mennesker skaper et levende samfunn hvor latteren preger hverdagen i samspill med kjærlighet til fjorden, vidda, vår kultur og folket!

footerlogo
© 2014 Tjansteportalen All rights reserved.

www.tjansteportalen.se

mail to tjansteportalen.seFacebookGoogle PlusTwitter

© 2015 Tjansteportalen. All rights reserved.

tjansteportalen.se