SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Jobbtitel: Byplanleggere/Sivilarkitekter

Antal platser: 4

Kontraktstyp: Fast stilling

Anställningsform: 100%

Placeringsort: Stavanger

Arbetsgivare: Stavanger kommune

Ange referens: 3779331484

Sista ansökningsdag: 14-05-2018

Ansök nu

Webbsida

Följ Stavanger kommune på:

Facebook

Byplanleggere/Sivilarkitekter og transportplanleggere - By- og samfunnsplanlegging

Nye medarbeidere til By- og samfunnsplanlegging. Vil du arbeide med byutvikling på nye måter og være med å jobbe i et av Norges største fagmiljø innen byutvikling?

Stavanger er inne i en sterk endring med urbanisering, nye reisevaner, byomforming og fortetting. Vi trenger nye medarbeidere til å styrke vårt arbeid innenfor byutviklingsfeltet.

Avdeling for byutvikling har ansvar for fysisk planlegging, fra større overordnede planer til sentrumsutvikling og mer detaljerte byroms- og utomhusplaner, inkludert vei- og transportplaner. Vi jobber også med strategier og transportfaglige spørsmål i overordna planer og i reguleringsplaner for å legge til rette for gode framtidsretta løsninger for innbyggere og næringsliv i Stavanger. Avdelingen er engasjert i en rekke spennende plan- og utredningsoppgaver, inkludert prosjekter som skal finansieres av Bypakke Nord-Jæren.

Vi trenger nå å styrke staben på flere fagområder, med flere arkitekter, ingeniører og byplanleggere med høy planfaglig kompetanse. Vi vil kunne tilby faglig spennende oppgaver sammen med dyktige kolleger i et godt arbeidsmiljø.

Oppgavene er svært allsidige og innebærer utstrakt tverrfaglig samarbeid og samtidig mulighet for selvstendig arbeid. Du vil få rik anledning til å utfolde deg i arbeidet med planlegging og arkitektur, med gode muligheter for faglig oppdatering og fordypning.

Nye ansatte vil inngå i avdeling for «Byutvikling» under «By- og samfunnsplanlegging».

Arbeidsoppgaver:

Byplanleggere/Sivilarkitekter:
- Utarbeide planer for område- og detaljregulering
- Saksbehandle innsendte planforslag,
- Utarbeide og saksbehandle planprogram, steds- og mulighetsanalyser og - konsekvensutredninger
- Informere og veilede forslagstillere og innbyggere
- Delta i tverrfaglige team

Transportplanleggere:
- Delta i tverrfaglig arbeid med aktuelle planer og byutviklingssaker
- Utarbeide og saksbehandle reguleringsplaner
- Veilede innenfor fysisk tilrettelegging med hovedvekt på gående, syklende og kollektivbrukere
- Utrede transportfaglige problemstillinger i overordna planer og detaljplaner

Byplanleggere/sivilarkitekter:
- Høyere utdanning på masternivå fra universitet eller høyskole med relevant fagkrets, fortrinnsvis som sivilarkitekt, landskapsarkitekt eller sivilingeniør med planfaglig kompetanse.
- Nyutdannede kan også søke.
- Kunnskap om og erfaring med byutvikling og byplanfaglig arbeid

Transportplanleggere:
- Master/hovedfag i by- og/eller transportplanlegging eller tilsvarende.Fortrinnsvis sivilingeniør med planfaglig kompetanse og/eller geograf
- Nyutdannede kan også søke
- Relevant utdanning på lavere grad kan være aktuelt

Felles for stillingene:
- Erfaring med å organisere og delta i kompliserte planprosesser med ulike samarbeidspartnere og aktører
- Erfaring fra arbeid med reguleringsplanlegging fra offentlig og/eller privat virksomhet vil bli vektlagt
- Digital kompetanse på planleggingsverktøy vil bli vektlagt
- God kjennskap til, og erfaring med, plan- og bygningsloven
- God på formidling av eget arbeid
- God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
.
Utdanningsretning:
Utdanningstittel: byplanlegger, sivilarkitekt, sivilingeniør
Utdanningsnivå
Master-/hovedfagsnivå

Personlige egenskaper:
Byplanleggere/sivilarkitekter:
- Du har interesse for arkitekturfaglige temaer som byutvikling, arkitektur og bokvalitet og utforming av fysiske miljø.

Transportplanleggere:
- Du har interesse for byutvikling og transportfaglige tema.

Felles for stillingene er:
- Du har engasjement, er kreativ, nytenkende, positiv, initiativrik og har evne til å arbeide både selvstendig og i team
- Du er serviceinnstilt og har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
- Du er målrettet, strukturert og leveringsdyktig, og har evne til å håndtere mange og varierte oppgaver samtidig

Vi tilbyr:
For begge faggrupper kan vi tilby:
Interessante faglige utfordringer i et bredt og spennende fagmiljø
Godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kollegaer
Mulighet til å påvirke betydningsfulle prosesser for byen og regionen
Kontor i sentrum av Stavanger.
Ordnet arbeidstid (fleksitid)
Gode treningsavtaler
Lønn etter avtale

Andre opplysninger:
Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Stavanger kommune

har ca. 130 000 innbyggere og er den 4. største byen i landet.

Fra Stavanger har du enkelt tilgang til både fjord, fjell og vakre Jærstrender. Stavanger ligger også like i nærheten av Stavanger flyplass som har mange direkteruter både innenlands og utenlands. Stavanger er en internasjonal matby med restauranter fra alle verdens hjørner, og en årlig Gladmat festival. Universitet i Stavanger tilbyr fag innen en rekke studieretninger og er det eneste norske universitetet som er medlem av European Consortium of Innovative Universities (ECIU), som har et fokus på innovasjon og nytenkning.

footerlogo
© 2014 Tjansteportalen All rights reserved.

www.tjansteportalen.se

mail to tjansteportalen.seFacebookGoogle PlusTwitter

© 2015 Tjansteportalen. All rights reserved.

tjansteportalen.se