SkanPers Kommunikation

TjanstePortlen.se

Sök i jobb bloggens historia

Steg 9: Upprepa

- 9 steg till framgång, utan formella referenser
http://www.tjansteportalen.se/karriarsbloggen/steg-9-upprepa/

Steg 8: Sälj och leverera dina tjänster inom din "sociala ekonomi"

- 9 steg till framgång, utan formella referenser
Tidslinje: 8-9 månader Du har grunderna för ditt specialistområde på plats, du har byggt upp din sociala ekonomi och du har lärt försäljning. Allt är på plats för att du nu ska kun… http://www.tjansteportalen.se/karriarsbloggen/steg-8-saelj-och-leverera-dina-tjaenster-inom-din-sociala-ekonomi/

Steg 7: Lär dig försäljning

- 9 steg till framgång, utan formella referenser
Tidslinje: 6-7 månader Tyvärr finns det ingen väg runt detta. Om du inte lär dig försäljning kommer du aldrig nå den framgång du önskar. De flesta som uppnått framgång i livet, näs… http://www.tjansteportalen.se/karriarsbloggen/steg-7-laer-dig-foersaeljning/

Steg 4: Börja arbeta gratis inom ditt nätverk

- 9 steg till framgång, utan formella referenser
Tidslinje: 3-5 månader Nu är det tid att aktivt börja söka arbetsmöjligheter där du kan öva dina färdigheter. Erbjud små, lätta tjänster, relaterade till ditt valda område, gratis … http://www.tjansteportalen.se/karriarsbloggen/steg-4-boerja-arbeta-gratis-inom-ditt-naetverk/

Steg 2: Visa upp ditt lärande

-9 steg till framgång, utan formella referenser
Tidslinje: 1-2 månader I detta steg kommer du att starta en blogg där du skriver om allt du lär dig inom detta område. http://www.tjansteportalen.se/karriarsbloggen/visa-upp-ditt-larande/